Madrid

Páginas: 5 (1116 palabras) Publicado: 10 de marzo de 2011
LA HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA

ELS ORÍGENS DE LA LLENGUA CATALANA

La llengua catalana es va originar a partir de l’evolució del llatí vulgar entre els segles VII i VIII. La utilització del català en els documents escrits va seguir aquesta cronologia:

- S. IX-X: Primers vestigis del romanç (llengua del poble, ja diferenciada clarament del llatí) en textos redactats en llatí- S. XI: Frases d’una certa extensió en romanç intercalades en textos llatins.

- S. XII: Textos redactats íntegrament en català: el Llibre jutge o Forum Iudicum (repertori de lleis traduïdes del llatí) i les Homilies d’Organyà (recull de sermons).

LA LITERATURA MEDIEVAL (s. XIII, XIV i XV)

Els segles XIII i XIV van ser una etapa expansiva i de consolidació de la llengua catalana.La literatura medieval va assolir la plenitud al s. XV.

Les obres en prosa s’escrivien en català i eren d’una gran qualitat. La poesia catalana es conreava en occità, la llengua de la lírica trobadoresca, fins que Ausiàs March, al s. XV, se’n va emancipar.

LA PROSA

La prosa en català s’agrupa per temes:

- La prosa filosòfica: Conreada per Ramon Llull i Bernat Metge. Llull ha estatconsiderat el creador del català literari i és innovador perquè fa servir el català per tractar temes filosòfics, científics i teològics que la tradició reservava sempre al llatí. Bernat Metge va ser una de les figures més destacades de l’humanisme català del s. XV.

- La prosa historiogràfica: Destaquen les quatre grans cròniques, de gran valor literari i lingüístic (Jaume I, BernatDesclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós). La seva intenció era defensar la política dels reis catalans.

- La prosa de tema moral i didàctic: El gironí Francesc Eiximenis i el valencià Vicent Ferrer van defensar en els seus escrits la moral tradicional basada en l’autèntic esperit cristià.

- La novel·la cavalleresca: Va donar dues grans obres narratives – Curial e Güelfa i Tirant loBlanc- en les quals el protagonista és un cavaller. Presenten un seguit de característiques hereves d’una tradició (els llibres de cavalleria), alhora que n’apunten unes altres d’innovadores (la versemblança, l’humor, el sensualisme...).

LA POESIA

Es distingeixen 3 etapes:

- S. XII-XIII: els trobadors catalans escriuen en occità. Ex.: Guillem de Berguedà, Guillem de Cabestany, Cerverí deGirona, Bernat de Ventadorn, Arnau Daniel, Hug de Mataplana...

- S. XIV i principi del XV: Els poetes catalans, tot i que continuen sota la influència de la poesia trobadoresca, comencen a evolucionar. Ex.: Gilabert de Pròixita, Andreu Febrer i Jordi de Sant Jordi.

- S. XV: Ausiàs March es desmarca de la poesia trobadoresca i crea una poesia escrita en català innovadora i que giraal voltant de 3 grans temes: l’amor i la relació amb la dona, la moralitat i l’espiritualitat i la mort.

LA LITERATURA ENTRE ELS SEGLES XVI I XVIII

Aquesta època és qualificada de DECADÈNCIA perquè les lletres catalanes viuran un període de crisi en el qual la producció literària culta en català disminuirà considerablement i quedarà sota la influència del castellà. Els tres grans movimentsestètics europeus són presents en la literatura catalana:

|Renaixement (s. XVI) |La raó és l’única font vàlida de coneixement |
| |Valoració dels models clàssics grecollatins |
| |Recerca delsideals d’equilibri, mesura i harmonia, considerats|
| |el fonament de la bellesa |
| |Destaquen: els poetes Joan Boscà i Pere Serafí i el prosista |
| |Cristòfor Despuig....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Madre
  • Su madre
  • madrid
  • La Madre
  • Tu Madre
  • Madre
  • Madres
  • Madre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS