master

Páginas: 7 (1533 palabras) Publicado: 14 de enero de 2014
Departament de Física i Química
EXERCICIS FORMULACIÓ INORGÀNICA
1r BATXILLERAT

Formulau els següents compostos:
1. Òxid de cadmi
5. Diòxid de seleni
9. Òxid hipoclorós
13. Peròxid d’hidrogen
17. Peròxid de cobalt (II)
21. Hidrur plumbós
25. Amoníac
29. Fosfina
33. Àcid sulfhídric
37. Fluorur de beril.li
41. Fluorur de calci
45. Monofosfur de bor
49. Seleniur d’arsènic (III)
53.Hidròxid cobàltic
57. Hidròxid cuprós
61. Àcid sulfurós
65. Àcid sulfúric
69. Àcid carbònic
73. Àcid fosfòric
77. Àcid metafosforós
81. Carbonat de liti
85. Bicarbonat de calci
89. Metafosfat plumbós
93. Nitrat de níquel (III)
97. Nitrat d’estronci
101. Ió bisulfat
105. Ió bisulfit
109. Ió amoni
113. Àcid tetraoxoclóric
(VII)
117. Àcid ortosilícic
121. Àcid trioxofosfóric
(III)125. Monoxoclorat (I)
d’hidrogen

2. Òxid de ferro (III)
6. Òxid plúmbic
10. Òxid sulfurós
14. Peròxid ferrós
18. Hidrur aurós
22. Hidrur d’estany (IV)
26. Sulfur d’hidrogen
30. Seleniur d’hidrogen
34. Fosfur cúpric
38. Tel.luriur de cadmi
42. Fluorur de coure (II)
46. Tetraclorur de carboni
50. Hidròxid de plom (IV)
54. Trihidròxid d’or
58. Àcid nítric
62. Àcid mangànic
66.Àcid hipoiodós
70. Àcid bromós
74. Àcid metabòric
78. Sulfit amònic
82. Iodat plumbós
86. Bisulfit de sodi
90. Permanganat amònic
94. Bicarbonat auric
98. Ió fèrric
102. Ió hipoclorit
106. Ió sulfur
110. Ió permanganat
114. Àcid trioxocarbónic
(IV)
118. Àcid metasilícic
122. Tetraoxoarseniat (V)
d’hidrogen

activitats formulació inorgànica

3. Heptaòxid de diclor
7. Òxid deplata
11. Peròxid mercúric
15. Peròxid de zinc
19. Hidrur cobàltic
23. Dihidrur de coure
27. Metà
31. Arsina
35. Monosulfur d’estany
39. Triclorur de ferro
43. Tel.luriur de crom (III)
47. Tetrafluorur de silici
51. Hidròxid de beril·li
55. Hidròxid ferrós
59. Àcid nitrós
63. Àcid periòdic
67. Àcid perbròmic
71. Àcid disulfúric
75. Àcid bóric
79. Clorit de calci
83. Bisulfat deplata
87. Hidrogensulfat de calci
91. Perclorat de plata
95. Iodat cobaltós
99. Ió estanyós
103. Ió clorit
107. Ió zinc
111. Ió hidrogencarbonat
115. Trioxosulfat (IV)
d’hidrogen
119. Àcid disulfurós
123. Àcid piroarsènic

4. Òxid de brom (III)
8. Pentaòxid de dinitrogen
12. Peròxid de bari
16. Peròxid de sodi
20. Hidrur de potassi
24. Silà
28. Àcid clorhídric
32. Àcid bromhídric36. Clorur de bari
40. Bromur cúpric
44. Clorur de brom (I)
48. Monoclorur de brom
52. Hidròxid de zinc
56. Dihidròxid de calci
60. Àcid carbònic
64. Àcid hipobromós
68. Àcid clòric
72. Àcid dicròmic
76. Àcid ortoarseniós
80. Dicromat niquelós
84. Hidrogenfosfat de potassi
88. Dihidrogenarseniat de sodi
92. Hipoclorit de sodi
96. Metafosfit de bari
100. Ió cianur
104. Ió cobàltic108.Ió selenit
112. Ió disulfat
116. Monoiodat (I) d’hidrogen
120. Àcid piroarseniós
124. Àcid tetraoxoiòdic (VII)

1

IES Llorenç Garcías i Font

Emma Sánchez Clark
Dep. Física i Química

Nombrau els següents compostos:
1. NiO
6. ZnO
11. Li2O2
16. FeH2
21. CH4
26. CrCl3
31. FeCl2
36. B2S3
41. CuOH
46. HBrO
51. H2CO3
56. MnSO4
61. KMnO4
66. NH4BrO3
71. KH2PO4
76.S281. HCO3-

2. MnO
7. Co2O3
12. BaO2
17. CuH
22. SiH4
27. CoS
32. MnS
37. CCl4
42. Co(OH)2
47. HBrO2
52. HMnO4
57. Al(NO2)3
62. Cu2SiO3
67. CaMnO4
72. Al(HCO3)3
77. ClO482. HCrO4-

activitats formulació inorgànica

3. BeO
8. Hg2O
13. ZnO2
18. ZnH2
23. H2S
28. CuCN
33. AlF3
38. IF7
43. Pt(OH)4
48.HIO2
53. H2Cr2O7
58. (NH4)2SO4
63. Na2Cr2O7
68. AlPO4
73. Cu2+
78.NO383. HSO3-

4. Au2O3
9. I2O5
14. AlH3
19. NH3
24. HI
29. Mg3N2
34. Fe2S3
39. CS2
44. Zn(OH)2
49. H2TeO4
54. H3PO4
59. Cu(NO3)2
64. KClO4
69. NaHMnO4
74. Na+
79. CrO4284. H2PO4-

5. SeO2
10. H2O2
15. KH
20. HCl
25. HBr
30. Cu2Te
35. CuI
40. LiOH
45. Sn(OH)4
50. HNO3
55. AgNO3
60. FeCO3
65. Au(ClO2)3
70. Cr(HSO3)3
75. Cl80. SO4285. H3BO3

2

IES Llorenç...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Master
  • Master
  • Master
  • Master
  • master
  • master
  • master
  • master

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS