Memorial de greuges

Páginas: 2 (371 palabras) Publicado: 9 de noviembre de 2011
EL MEMORIAL DE GREUGES

Rut Sabaté Cao
2on de Batxillerat A


Identifica la font , digues de que parla el text, resumeix les idees principals i situa’l en el context històric corresponentÉs una font primària que redactada de manera directe un seguit de queixes per una comissió de persones, dos de les quals eren Angel Guimerà i Valentí Almirall.
Aquest document adreçat al reiAlfons XII el 1885, redactat just abans de la seva mort, en la època de la Restauració on hi havia un estat liberal i el catalanisme polític va tenir un gran creixement per el insatisfacció de lapolítica d’Espanya.
La font parla sobre el descontentament de la burgesia catalana que demana l’expansió , desenvolupament i llibertat d’expressió de les províncies d’Espanya, per així enfortir la nacióEspanyola. Volen un sistema regional, fer del Català una llengua lliure, tenir drets civils i reivindicar la postura que volia Espanya, pels convenis comercials amb Gran Bretanya i França i launificació del dret civil.
El codi civil és un conjunt unitari, ordenat i sistematitzat de normes de Dret privat, és a dir, un cos legal regula les relacions civils de les persones físiques i jurídiques,privades o públiques, en aquest últim cas sempre que actuïn com a particulars, en canvi una constitució és un sistema, sovint un document escrit, que estableix les regles i els principis que governen unaorganització o una entitat política, els procediments, les prerrogatives, drets i responsabilitats del govern i dels ciutadans.
El memorial de greuges sorgir de la reivindicació i ressentiment delrègim absolutista resultant del Decret de Nova Planta de Catalunya firmat per Felip V que va suposar entre altres; la supressió de les institucions catalanes i el català fou substituït pel castellà, quepassava a ser oficial i obligatori. La corona d’Aragó queda implantada.

Explica el significat de la frase següent: << El que nosaltres volem , Senyor, és que a Espanya s’implanti un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Memorial greuges
  • Memorial de Greuges
  • Memorial de Greuges
  • Memorial de greuges
  • Memorial De Greuges
  • Memorial de greuges
  • Memorial greuges
  • Memorial de Greuges

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS