Miriam

Páginas: 7 (1520 palabras) Publicado: 11 de mayo de 2010
Identificar en el text de Michel de Montaigne frases, afirmacions o desenvolupaments sobre el contingut, el docent i el discent.

Els continguts que cal ensenyar:
 La principal dificultat de l’ensenyança consisteix en educar als nens i nenes de la mateixa manera que en l’agricultura. Les tasques que es tenen que fer abans de la plantació són senzilles i no tenen dificultat, encara queperquè creixi la planta hi hagi diversitat de procediments que són difícils. El mateix passa amb les persones: donar-les vida es fàcil, encara que els diversos treballs com l’educació i direcció que deuen prendre es difícil.
 Mentre que els animals tenen una preferència natural, les persones ens guiem per costums, lleis i opinions, ja que és molt difícil seguir les tendències naturals. Segons MichelMontaigne, els alumnes tenen que està encaminats cap a coses millors, cap a les quals es pugi treure el millor d’ells, sense buscar quin serà el seu futur o pronòstic.
 s'ha de viatjar per conèixer l'esperit dels països que es recorren i els seus costums i per fregar i llimar el nostre cervell amb el dels altres. Aquests viatges han de començar des de l’infància. És indispensable conèixer lesllengües vives des de molt petit, en cas contrari, els idiomes no es pleguen després a la pronunciació.
 No es suficient amb fortificar l’ànima, és necessari també endurir els músculs. Cal habituar al nen a la fatiga dels exercicis per acostumar-lo així a la pena i al sofriment de la presó i tortura. Aquests mals poden, segons els temps, caure sobre els bons com caure sobre els dolents.
Comdeia Pitàgores, la nostra vida s'assembla a la gran i populosa assemblea dels jocs olímpics: uns exerciten el seu cos per assolir renom en els jocs, altres en el comerç per aconseguir guanys o els caps que es dediquen només a investigar la raó de la vida dels altres homes per ordenar i jutjar la seva pròpia.
 Els continguts no es tenen que mostrar sense síntesi, ja que el excés d’aquesta perjudical’ensenyança.
 L'univers sencer ha de ser el llibre del nostre escolar. La diversitat de caràcters, opinions, costums i lleis, ha d’ensenyar-lo a jutjar, a reconèixer la imperfecció i la natural feblesa; aquest aprenentatge revesteix la major importància.
 Després de que l’alumne sàpiga per a ser millor i més assenyat, se'l mostrarà quines coses són la lògica, la física, la geometria, laretòrica, i la ciència que particularment cultivi, tenint ja el judici format, molt després la posseirà. Rebrà l'ensenyament per mitjà d'explicacions unes vegades, i per mitjà dels llibres d'altres, ja el preceptor li subministrarà la doctrina de l'autor que estudiï.
 La filosofia educa en la pràctica de la vida i l’infància, per tant s’ha de subministrar, ja que es formadora de l' enteniment icostums.
 A l’alumne totes les hores que passi en un gabinet, un jardí, la taula i el llit, la solitud, la companyia, el matí i la tarda, li seran favorables, tots els llocs li serviran d'estudi.
 Els costums han de seguir l'ús comú, perquè així el discent pugui posar en pràctica totes les coses que siguin bones.
 S’ha d’intentar que l’escolar tingui un afecte cap a l’estudi, ja que sinóúnicament serà un ase carregat de llibres. Per tal que la ciència sigui beneficiosa necessita assimilar la lliçó.

El docent:
 El mestre, a part d’elegir tota l’educació del nen o nena, posseeix altres importants atribucions. Aquest ha de fer que els seus alumnes no es converteixin en repetidors. No ha de limitar-se a preguntar al discent les paraules de la lliçó, sinó que ha de demanar-li el seusentit, diferents explicacions de la mateixa paraula. Així podrà comprovar si realment l’alumne a rebut l’ensenyança adequada o per el contrari únicament posseeix memòria.
Per tant, l’escolar ha de saber donar-li raó al que sap. És necessari que adquireixi l’esperit dels filòsofs i assumir-lo.
 El mestre no ha de ser l’únic que parli, es necessari que escolti el que pensen els infants. Ha de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Yo Y Miriam
  • Miriam
  • Miriam
  • Miriam
  • miriam
  • miriam
  • miriam
  • miriam

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS