Mkpspk

Páginas: 3 (562 palabras) Publicado: 2 de septiembre de 2012
TEMA 1.- O DEREITO DA PUBLICIDADE 1.1.- Concepto de Dereito da Publicidade 1.2.- Características do Dereito da Publicidade 1.3.- Evolución histórica do Dereito da Publicidade en España 1.4.- Estadoactual e perspectivas do Dereito da Publicidade. A) O marco constitucional e a súa incidencia no Dereito da Publicidade. B) A lexislación publicitaria en España. (horas teóricas tema: 2)

TEMA 2.- APUBLICIDADE 2.1.- O concepto de publicidade. 2.2.- Características da publicidade.2.3.- Clases de publicidade: publicidade e propaganda. 2.4.- A protección xurídica das creacións publicitarias. A) Aprotección das creacións publicitarias no Dereito de autor. B) A protección das creacións publicitarias no Dereito da competencia desleal. (horas teóricas tema: 4. Caso práctico nº 1: 2)

TEMA 3.- OSSUXEITOS DA ACTIVIDADE PUBLICITARIA E SÚAS RELACIÓNS XURÍDICAS. 3.1.- Os suxeitos da actividade publicitaria. A) O anunciante. B) O medio. C) O creador e a axencia publicitaria. D) O destinatario dapublicidade. 3.2.- A contratación publicitaria. A) O contrato de publicidade. B) O contrato de difusión publicitaria. C) O contrato de creación publicitaria. D) O contrato de patrocinio publicitario.E) Outras modalidades de contratación: especial referencia o “merchandising” ou contrato de reclamo mercantil.
(horas teóricas tema: 6)


TEMA 4.- RÉXIME XURÍDICO XERAL DA ACTIVIDADE PUBLICITARIA:A PUBLICIDADE ILÍCITA. 4.1.- A publicidade contraria á dignidade da persoa ou que vulnere os valores e Dereitos constitucionalmente recoñecidos. 4.2.- Tratamento da muller na publicidade. 4.3.-Menores e publicidade. 4.4.- A publicidade subliminar. 4.5.- Infracción de normativa publicitaria específica. 4.6.- Publicidade engañosa, desleal e agresiva. (horas teóricas tema: 6. Caso Práctico nº 2:2)TEMA 5.- RÉXIMES ESPECIAIS. (I). 5.1.- Réximes especiais en función do medio. A) A publicidade en televisión. B) A publicidade en Internet. C) Outros réximes especiais en función do medio....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS