MOLLA

Páginas: 4 (848 palabras) Publicado: 15 de octubre de 2015
MOLLA
FÍSICA, B4
Aina Casals Vila
05/10/2015
_____________________________________________________________________________
LLEI DE HOOKE
Al voltant de 1660 Robert Hooke va descobrir que existeix unarelació proporcional entre l’estirament d’un cos elàstic (com una molla) i la força aplicada, així que com més força apliquem en objecte elàstic més s’expandirà i viceversa. Hooke va anomenar aquestatroballa com a “la llei de Hooke”, la fórmula de la qual és molt simple, hi intervenen tres factors: la força, l’estirament i la constant d’elasticitat.

                                                                         F=K·ΔX

Si volem conèixer la força aplicada a un cos elàstic que s’està estirant, tan sols hem de multiplicar el increment de l’allargament (x) per la constantd’elasticitat (K).

Cadascun dels cossos elàstics té una constant d’elasticitat, de manera que dues molles no idèntiques, per exemple, no han de per què tenir la mateixa constant, donat que ve determinada enfunció de la naturalesa de cada cos elàstic. Això significa que dues molles amb diferent constant d’elasticitat al aplicar la mateixa força en elles experimentaran un allargament diferent.

És moltsenzill calcular la constant d’elasticitat d’una molla, ja que no requereix material més complexa que una molla, un punt de suport, un regle i diversos pesos de pes determinat.

Els objectes que obeeixen ala llei de Hooke, com la molla, es poden utilitzar per a mesurar forces. El dinamòmetre n’és un exemple. Està format per una molla col·locada en un tub graduat en newtons.

La molla descriu unmoviment harmònic simple:
x(t) = A cos(ωt+δ)
On A és l’amplitud d’oscil·lació o máxima elongació (m), ω la velocitat angular (rad/s) i δ la constant de fase.TREBALL FET PER UNA MOLLA QUAN ESDESPLAÇA DE L’EQUILIBRI I ENERGIA POTENCIAL DE LA MOLLA

Quan sobre una partícula actua més d’una força, el treball total realitzat és la suma dels treballs realitzats per cada força, és a dir, la força...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • MOLLE
  • Moller
  • MOLLE
  • El Molle
  • Jean Molla
  • Adrian Molle
  • Tp1 Molle
  • cultura mollo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS