Mrsergio

Páginas: 7 (1583 palabras) Publicado: 1 de enero de 2012
Komputer serii Aspire 7740
Skrócony poradnik

Copyright © 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii Aspire 7740 Wydanie oryginalne: 10/2009

Notebook PC serii Aspire 7740

Oznaczenie modelu: ____________________________ Numer seryjny: ________________________________ Data zakupu: __________________________________ Miejsce zakupu: ________________________________ 3

Na początek
Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje
Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji: Jako pierwszy można wymienić poster Dla początkujących..., który pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera. Ogólnego podręcznika użytkownika urządzenia serii Aspirezawiera przydatne informacje dotyczące wszystkich modeli serii Aspire. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że Ogólny podręcznik użytkownika oraz AcerSystem User Guide, o którym mowa poniżej, odnoszą się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu. W takich przypadkach użytooznaczenia „tylko w niektórych modelach”. Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z AcerSystem User Guide. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeńoraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako dokument w formacie Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp: 1 Kliknij Start > Wszystkieprogramy > AcerSystem.

2 Kliknij AcerSystem User Guide.

Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie AcerSystem User Guide spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia instalacji należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcjedotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu Pomocy i obsługi technicznej.

4

Zapoznanie z notebookiem Acer
Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w posterze Dla początkujących..., zapoznaj się bliżej z notebookiem Acer.

Polski

Widok z góry
1

2

13 3 4 5 6 7
# 1 Ikona Element Kamera Acer Crystal Eye Opis Kamera internetowa do komunikacji wideo(tylko w niektórych modelach).

12 11

10 9 8

5
# 2 Ikona Element Ekran wyświetlacza Opis Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera (konfiguracja może być różna w zależności od modelu).

Polski

3 4

Przycisk zasilania Przycisk/wskaźnik komunikacji bezprzewodowej sieć LAN Przycisk/wskaźnik komunikacjiBluetooth Klawisz kopii zapasowej HDD NumLk Caps Lock

Służy do włączania i wyłączania komputera. Włącza/wyłącza funkcję komunikacji bezprzewodowej. Informuje o stanie komunikacji poprzez bezprzewodową sieć LAN. Włącza/wyłącza funkcję Bluetooth. Świeci informując o stanie komunikacji poprzez Bluetooth (tylko w niektórych modelach). Uruchamia program Acer Backup Management pozwalający nawykonywanie kopii zapasowych w trzech krokach. Świeci, gdy działa dysk twardy. Świeci po uaktywnieniu klawisza NumLk. Świeci po uaktywnieniu klawisza Caps Lock. Umożliwia wprowadzanie danych do komputera. Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa. Wskazuje stan zasilania komputera. Wskazuje stan akumulatora komputera. 1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS