Musicoterapia

Páginas: 46 (11313 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014

1. INTRODUCCIÓ.
Aquest treball de recerca tracta el tema de la musicoteràpia i molts del seus aspectes bàsics per poder entendre perfectament de què tracta i conèixer les diferents patologies en les quals es pot aplicar aquesta forma de teràpia, els seus principis fonamentals, establerts per un musicoterapeuta molt important, Roland Benenzon, també comentaré la història que ha seguit lamusicoteràpia en Espanya, les dificultats que s’ha trobat en aquest país i la poca importància que rep aquesta teràpia, a diferencia del països Sud-americans.
Parlaré,així mateix, del musicoterapeuta, el professional que porta la musicoteràpia a la pràctica, els instruments que utilitza, les tècniques que fa servir i les qualitats i aptituds que ha de tenir o desenvolupar un musicoterapeuta.
Vaigtriar aquest tema de la musicoteràpia principalment perquè tot el que estigui relacionat amb la música o sons em crida l’atenció, i, en general m’agrada bastant, personalment mai havia sentit parlar sobre la musicoteràpia, llavors em vaig interessar per aquest tema nou per a mi. Primerament vaig cercar una mica d’informació abans de triar-lo definitivament, i una vegada vist, més o menys, de quètractava la musicoteràpia no ho vaig dubtar; vaig seleccionar el tema del qual mai havia sentit res.
Una vegada em van assignar el treball que havia triat, vaig elaborar un petit índex en el qual estipulava de què anava a parlar en aquell treball de recerca sobre la musicoteràpia, moltes de les paraules que vaig posar en aquell petit índex no entenia ben bé de què parlaven, però gràcies a la mevatutora del treball de recerca que em deixà un llibre de Roland Benenzon que em va facilitar la comprensió sobre què era aquesta manera de teràpia que utilitzava la música; el llibre me’l vaig llegir a l’estiu de 2012, entre juny i juliol, d’aquesta manera ja estava preparat per començar el treball.
Els objectius que tinc personalment sobre aquest treball és saber per a què es pot utilitzar,com es fa, quins instruments s’utilitzen per poder fer servir la música en un camp tant seriós com és el de la sanitat i l’atenció sòciosanitaria. Llavors bàsicament el que més em mou és la pròpia curiositat de saber el “com”, encara que haig d’afegir que reflexionant una mica, vaig recordar que els filòsofs grecs ja donaven importància al món de la música aplicada al món del cos humà perquèdeien: ”la música és per al cap com l’ esport per al cos”, llavors si els grecs ja utilitzaven la música en la seva època, a mi em va agradar la idea de saber com es fa ara, en el segle XXI.
Per últim dir que per aquest treball hi haurà una part “pràctica” i una altra en la qual assistiré a unes sessions de musicoteràpia en un centre de dia per a malalts d’Alzheimer a Reus, i ho recolliré tot en unasèrie d’apunts, amb això el que vull dir és que no només ha estat un treball d’estar davant de l’ordinador, sinó que també hi ha un treball de camp, observacional, que per a mi ha estat la part més difícil sobretot al principi de aquestes sessions.

Roland Benenzon
2. QUÈ ÉS LA MUSICOTERÀPIA?
Definicions.
La paraula musicoteràpia està formada per dos termesexposats a continuació.
En primer lloc, music- que deriva de música. La música és un fenomen universal que és creat, interpretat, escoltat i gaudit per persones de totes les edats i de diferents cultures del món. Hi ha música d'una gran complexitat i n'hi ha també de simple i fàcil de seguir, n'hi ha de diferents estils i n’hi ha també diferents maneres en les quals les persones es podenimplicar amb la música.
Tots aquests aspectes són els que fan d'aquesta disciplina un mitjà terapèutic molt ampli i flexible.
En segon lloc, trobem el terme -teràpia, una paraula usualment utilitzada amb el significat d'ajudar o atendre a persones amb problemes físics o mentals. Com que existeixen moltes branques que es poden derivar d'aquests dos termes, és molt difícil trobar una única i breu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Musicoterapia
  • musicoterapia
  • Musicoterapia
  • Musicoterapia
  • Musicoterapia
  • Musicoterapia
  • musicoterapia
  • musicoterapia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS