Normativa

Páginas: 3 (669 palabras) Publicado: 18 de febrero de 2013
Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
Catalunya disposa d'una llarga tradició associativa i un ric teixitsocial que es recolza en el treball educatiu i de socialització que realitzen les entitats d'educació en el lleure, les quals han estat capdavanteres en la demanda de normatives que han ajudat avetllar per la qualitat pedagògica i la seguretat de les seves activitats. En el moment actual i davant la creixent demanda social de serveis adequats per als infants i joves en les èpoques de les vacancesescolars, derivada principalment de les característiques sociolaborals de la població catalana, han aparegut altres iniciatives educatives, tant públiques com privades, i en aquest últim cas, depersones físiques i jurídiques, que aconsellen regular, de manera més acurada, les acampades juvenils, les colònies, els camps de treball, els casals de vacances i les rutes amb infants i joves menors de18 anys.

La Secretaria General de Joventut, davant les diverses finalitats de les entitats que actualment promouen i organitzen les activitats regulades per aquest Decret, valora molt especialmenttotes les activitats que facin èmfasi en la promoció entre les persones participants dels valors democràtics, el civisme, el procés d'identitat nacional, la solidaritat, el respecte i la protecció delmedi ambient, la convivència, l'altruisme, les actituds i els hàbits saludables i el consum responsable, per la qual cosa considera que cal vetllar pel seu correcte desenvolupament.

A més,l'experiència obtinguda durant els dos anys de vigència del Decret 337/2000, de 24 d'octubre, i l'entrada en vigor, o la revisió, d'altres normatives, sobretot les dels departaments d'Ensenyament i deCultura, aquest últim per mitjà del Consell Català de l'Esport, que afecten el contingut d'alguns dels seus aspectes, aconsellaven modificar el contingut de l'actual Decret.
En conseqüència, el Govern de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Normativa
  • Normatividad
  • normatividad
  • normatividad
  • Normativas
  • normatividad
  • Normativo
  • Normativas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS