Oracions compostes subordinades classificaci

Páginas: 2 (452 palabras) Publicado: 16 de agosto de 2015
QUADRE D’ORACIONS SUBORDINADES

de relatiu
substantiva
que  O

La subordinada va introduïda
per un relatiu (qui, que, on...)
que no té antecedent dins de
l'oració principal
La sub. és una Ointroduïda
generalment per la conjunció
que

d’infinitiu
interrogatives
explicativa

comparatives

La sub. es refereix a tot
l'antecedent.
La sub. es refereix només a
una part de l'antecedent.
Expressen unacircumstància
de lloc que sol ser introduïda
per l'adverbi on
Expressen una circumstància
de temps. Poden ser
introduïdes per quan, mentre,
tan aviat com, abans que,
sempre que, fins que, etc.
També elgerundi o l'infinitiu
precedit de en poden fer
aquesta funció.
Expressen una circumstància
de manera
Expressen una comparació
amb l'O principal

consecutives

Expressen una conseqüència(tan/tant...que, )

adjectiva
especificativa

adverbials

temporals

modals

No circumstancials

subordinades

locatives

condicionals
concessives

causals

finals

Expressen una condició
introduïda per si, mentreExpressen un obstacle que no
impedeix l'acció del Verb
Indiquen la causa que
provoca el fet expressat per
l'O principal. Poden ser
introduïdes per perquè, ja
que, com que, a causa de...
Expressen lafinalitat de
l'acció de l'O principal i solen
ser introduïdes per perquè, a
fi que, per tal que, per tal
de...

Els qui vulgueu anar-hi aixequeu la
mà./ Comprenc el que dius tu./ Ho
donaré a quivoldré./Recorda't del que
et vaig dir./ És un home molt enyorat
pels qui el val conèixer.
No m'agrada que arribeu tard./ Volem
que ens vingueu a veure
Pujar a la muntanya no és una bona
idea.
Pregunta-li sivindrà./ Heu vist com
marxava?/ No sabem si demà plourà.
Cal tallar els avets, que es van cremar.
(tots els avets es van cremar)
Cal tallar els pins que es van cremar.
(només els que es van cremar)Ens aturarem on hi hagi un riuet.

Quan arribarà es trobarà sol.
Parlava pel mòbil mentre conduïa.
Aneu a veure-la abans no sigui tard.
Sortint del despatx aniré a comprar.
En sortir del despatx...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • oracions subordinades
  • Oracions compostes
  • Oracions subordinades i adverbials
  • Exercicis oracions subordinades
  • Exercicis Oracions Subordinades Adjectives
  • Oracions Complexes I Compostes
  • SOLUCIONS ORACIONS SUBORDINADES 3 1
  • Oracions subordinades

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS