Per l'escola del poble

Páginas: 6 (1308 palabras) Publicado: 15 de noviembre de 2010
FREINET, C. (1986) Per l’escola del poble. Buenos Aires. S.XXI

Tesis pedagògiques.

1. L’educació del treball forja els hàbits per la formació de membres de la societat.
2. La presència del medi natural és imprescindible pel bon desenvolupament dels alumnes.
3. El desenvolupament de cada individu està guiat per la seva pròpia natura.
1. L’educació del treball forja els hàbits per laformació de membres de la societat.

L’educació escolar s’ha d’orientar cap a un treball productiu prematur amb funcions exclusivament educatives. Aquest treball és de caràcter lliure i és autogratificant per l’alumne. La societat ha canviat molt, ens hem trobat en una societat del treball i l’Escola s’ha d’integrar en aquest nou món. Els alumnes han de rebre una educació pel treball i no unaeducació fomentada exclusivament en jocs que són un succedani de l’activitat seriosa i important. Els alumnes es preparen per quan siguin grans poder ser membres de la societat actius.
Els nens començaran a iniciar-se en aquesta educació pel treball a l’escola maternal mitjançant les formes joc-treball i treball-joc que són el substituts simbòlics del que més endavant serà el treball purament dit.Aquesta educació començarà quan cada nen, en funció del seu ritme de maduresa, vagi superant el procés de prospecció per tanteig i un procés d’instal·lació mínim.
El treball “és l’activitat mitjançant la qual els individus satisfan les seves necessitats fisiològiques i psíquiques més importants a fi d’adquirir la potència que els és indispensable per complir el seu destí”.
En l’escola primària esdesenvolupa la fase del treball iniciada a l’escola maternal.
Hi ha fixats vuit tallers de treball especialitzats en l’educació primària; quatre d’ells formen part dels anomenats “treballs manuals de base” en els quals el nen és lliure d’elegir allò que més li agradi fer, són tallers en els que el nen participa de forma espontània aportant tot allò que pot aportar. Dins aquest tallers tenim eltreball agrícola, la cria d’animals, costura, cuina, construcció, comerç... La resta de tallers tenen a veure amb l’activitat evolucionada, socialitzada i intel·lectualitzada com la investigació, experimentació, creació i expressió.

2. La presència del medi natural és imprescindible pel bon desenvolupament dels alumnes.

En l’educació dels alumnes de totes les edats és necessària la presènciadel medi natural.
En l’etapa preescolar és molt important la preparació del medi pel recent nascut per començar a definir el seu comportament. Aquest medi ha d’estar dotat, entre altres coses, d’aire, il·luminació i silenci.
En la següent etapa, compresa entre els 2 i els 4 anys, la necessitat de crear reserves infantils recolza la necessitat del medi natural. Aquestes reserves han d’estarinstal·lades en un parc, un jardí o qualsevol espai a l’aire lliure.
“ El nen, encara menys que l’animal salvatge, no està fet per viure tancat. El medi més apropiat per ell és la natura. Per tant, hem de posar la natura a la seva disposició”.
En aquestes reserves hi ha d’haver boscos i arbustos (per fer cabanyes), roques i coves ( per escalar i amagar-se), rierols amb cascades, platges sorroses...A més a més, també és important que els nens descobreixin els prats i els horts on puguin remoure la terra preparant-se, a través de l’acció, pels seus processos del futur. També hi haurà animals, domèstics i en llibertat, i els nens aprendran a respectar-los i, potser, a cuidar-los.
La següent etapa és un pas intermedi entre el medi familiar i el medi escolar pròpiament dit. En el complexadequat per aquesta etapa també hi haurà d’estar-hi present el medi natural, tant dins com fora de l’aula. A fora hi haurà prats, aigua, cultius, boscos i animals pel treball efectiu dels nens. I dins l’aula hi haurà un racó amb elements naturals pels dies de mal temps (sorra, llavors, plantes, flors i una petita representació del regne animal).
No es concep una escola sense el medi natural a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • per L'escola del poble
  • Poble
  • L'escola secreta
  • Pero pero
  • Peras
  • pero
  • la pera
  • Pero

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS