preguntas examen

Páginas: 5 (1072 palabras) Publicado: 11 de diciembre de 2013
UNITAT 3
1. Explica la teoria de l’evolució en la versió actual que s’anomena Teoria sintètica de l’evolució.

En el 1937, un grup de científics va formular una teoria que proposava els principals trets de l’evolució: les mutacions, la recombinació genètica i la selecció natural.
La teoria sintètica(que engloba els aspectes acceptats en les teories anteriors) proposa que les variacionssobre les quals actua la selecció natural, s’originen per mutació, canvi d’hàbitat i s’hereten pels gens, mitjançant la reproducció sexual.
Els punts pels quals es resumeix aquesta teoria son:
1. La unitat evolutiva no és l’individu sinó la població.
2. Els individus de qualsevol població son portadors de diferents al·lels que s’han originat per mutació.
3. Alguns fenotips, determinats peraquests al·lels, confereixen als individus que tenen més possibilitat de deixar descendència.
Darwin va aportar el principi de selecció natural que proposa que l’evolució de les espècies és deguda a la variabilitat de fenotips, és a dir, els individus amb millors qualitats per sobreviure en un medi, sobreviuran, i desprès produiran una següent generació amb les qualitats específiques per aquestmedi.

2. Quins són els trets fonamentals del procés d’hominització?
El procés d’hominització és el conjunt de transformacions morfològiques, anatòmiques, fisiològiques, psicològiques i socials que han succeït durant el procés d’evolució i que finalment han conduit a l’aparició dels éssers humans actuals.
Els trets fonamentals del procés d’hominització són:

1. Modificacions corporals:augment de la capacitat cranial, configuració de la pelvis i les cames, canvis en les extremitats, bipedisme, etc.
2. La fabricació i l’ús d’eines.
3. Aparició i desenvolupament del llenguatge i de la intel·ligència abstractiva.
4. Desenvolupament de formes de relació social.
5. Canvis en la dieta.

3. Què s’entén per evolució sociocultural? I què afegeix a l’evolució biològica?

L'evoluciósociocultural és la teoria que intenta explicar com canvia una societat al llarg del temps. Aquesta evolució apareix amb l’ésser humà.
És una evolució que ha donat lloc a una infinitat de grups humans i societats, cadascun amb les seves peculiaritats organitzatives, i una manera pròpia d’entendre el món, cadascun amb una cultura.
Afegeix processos de canvi i adaptació social i cultural delsindividus, formes de vida i l’organització dels humans.


UNITAT 4

1. Què és un comportament innat? Quins papers tenen els instints? Què’ és un comportament adquirit?

Un comportament innat és un comportament que te origen hereditari, és a dir, que està inscrit en la informació genètica que un individu rep dels seus progenitors i que transmetrà als seus descendents per la mateixa via.
Ensón exemples els reflexos i els instints.
Els instints són esquemes innats de comportament que en alguns casos apareixen amb el desenvolupament o la maduració dels individus d’una espècie.
Els comportaments adquirits són fruit de l’experiència i s’obtenen per mitjà de l’aprenentatge. L’aprenentatge és el procés mitjançant el qual un animal adquireix informació i nous comportaments, de maneramés o menys permanent, per tal d’utilitzar-los quan els necessiti.

2.Definició de cultura que sigui completa i explica el sentit de la definició.

La cultura és la forma socialment apresa de vida que es troba en les societats humanes i que comprèn tots els aspectes de la vida social, incloent-hi el pensament i el comportament.
La cultura és una manera complexa de viure que inclou la llengua,els coneixements i les creences, l’art i els artefactes, les lleis, la moral i els costums i moltes altres aspectes de la vida elaborats, apresos i transmesos per l’ésser humà.
La cultura és una creació social i, per bé que es tracta d’un producte del cervell humà, contrasta amb el merament biològic.
La cultura és per a l’ésser humà una espècie d’herència social, no biològica, un motlle on es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Preguntas de examen
  • Preguntas de examen
  • Preguntas De Examen
  • Preguntas De Examen
  • Examen de química de 40 preguntas
  • Preguntas Examen 27
  • Preguntas Examen De Penal
  • Preguntas de examen de cisco 9

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS