Presocraticos

Páginas: 5 (1027 palabras) Publicado: 11 de noviembre de 2011
ELS PRESOCRÀTICS/ PLATONICS
Es més precís és dir platònics ja que és Plató qui, gracies als seus escrits, marca una època nova en el desenvolupament de la filosofia.
Naixement de la filosofia:
* La filosofia va néixer a Grècia al s. 7ac, a Milet (en contacte amb l’Asia menor i el seu pensament)
* Es va passar d’una explicació mítica, religiosa a una explicació racional “pas del mitosal logos”. Les narracions mítiques, que explicaven com havia sorgit el mon o quina era la causa dels fenòmens naturals, començaven a ser insuficients per satisfer la curiositat dels grecs, ja que hi havia problemes molt concrets que no tenien solució en els vells mites. Punt important que diferencia als presocràtics.
* Va sorgir gracies a:
* Progrés econòmic
* Pas a la democràcia* Convivència amb altres cultures i maneres de pensar
Filòsofs:
* Anaximandre
* Anaximenes
Filòsofs mònites:
* Heràclit
* Pitàgores de Samos
* Parmènides d’Elea
* Zenó d’Elea i Melissos de Samos
Filòsofs pluralistes:
* Empedocles
* Anaxagores: el filòsof desterrat
* Leucip
* Democrit d’Abdera

La physis i el principi de totes les coses:
Objectesd’investigació:
* Physis (naturalesa): cosmos, qualitats d’una cosa, oposició a lo artificial
* Que busquen?: l’arkhé (principi o l’element del qual es compon tot el que existeix)
* Esta situat en el principi temporal i és l’origen de tot
* Element constitutiu comú a totes les coses
* Determinar les característiques i els processos als quals estan sotmesos tots els objectes.
Elspresocràtics es preguntaven quin era el principi de la physis.
Els mònites: 1 sol principi
Els pluralistes: + 1 principi

Filòsofs:
Tales de Milet
* 1r filòsof. Observava la natura i donava idees al seu poble que servien per interpretar els fenòmens naturals.
* Teoria: aigua és l’arkhé, el principi de tot i per això, la terra esta sobre l’aigua.
* Va pensar en termes empírics iracionals i per això dona un caràcter racional i no simbòlic a l’aigua
* El deia que tot estava ple de “deus de vida”
* Al principi, filosofia i ciència van junts
Anaximandre:
* Va escriure un llibre <<sobre la naturalesa>>
* Va utilitzar el gnòmon per mesurar
* Va ser el 1r en dibuixar un mapa de la terra i en construir una mena d’esfera on hi havia representatsalguns astres
* Va admetre la pluralitat de mons i el moviment etern de les coses (el mon canvia)
* Teoria: ápeiron es l’arkhé, principi i element de les coses existents, i que conte la causa del naixement i destrucció del mon.
* Hi ha un ordre en el procés de la realitat
Anaximenes:
* Teoria: l’aire es l’arkhé. S’inspirava en l’observació de fenòmens com la pluja, l’evaporació,la formació de núvols i la respiració com a principi de vida. El cosmos respira.
* Les formes de l’aire son la causa dels diferents fenòmens amb que es fa present la realitat

Característiques (similituds) | Diferencies | |
| Heràclit | Parmènides |

Postura davant del mon | Moviment continu de les coses (mon com un riu) El mon es canviant i no estàtic i res roman (canvi) | El mones estàtic i eternitat de les coses |
La veritat La veritat és el sucès del serComparació amb la llum (obscuritat=ignorància llum=veritat)El ser representa una veritat única a la que tots podem accedir. |
| Com que el camí canvia, la veritat també | El camí de la veritat és nomes un. Via de la veritat: el ser es i no existeix el no ser (no canviar, sempre el mateix....) |
Intangible
Reuneixtotes les coses en si mateix
El ser | Ser essència de les coses. Existeix el ser i el no ser, ja que tot es canviantMoviment continu | Ser essència de les coses. Existeix el ser i no el no serSer continu |
Oscil·lació entre els contraris Existeixen els oposats |
| Dins de la realitat hi ha una tensió interna. Principi del moviment es la teoria dels contraris. El mon esta ple de fets...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • los presocráticos
  • Presocraticos
  • Presocraticos
  • los presocraticos
  • presocraticos
  • Presocraticos
  • Presocraticos
  • Los presocraticos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS