Proba de funcionament

Páginas: 26 (6384 palabras) Publicado: 5 de enero de 2011
Sociologia de la comunicació de masses

La telecomunicació i el canvi social1
Daniel Bell

Daniel Bell, sociòleg nord-americà, va néixer el 1919. Ha estat professor a les Universitats de Columbia, Chicago i Harvard. Conegut per les seves aportacions al debat sobre la cultura de masses, la fi de les ideologies i, més recentment, a les condicions de l'adveniment de la societat postindustrial.Quatre revolucions dels mitjans de comunicació A la història de les societats humanes, en els elements que han contribuït de forma decisiva i característica a la formació del diàleg social (és a dir, els massmedia), han tingut lloc quatre revolucions de caràcter marcadament diferent: el llenguatge, l'escriptura, la impremta i, ara, les telecomunicacions. Cadascuna d'aquestes revolucions estàassociada a un tipus de vida basat en una tecnologia diferent. El llenguatge és a la base de la comunitat de les tribus de caçadors: senyal eficaç, permet als homes actuar conjuntament en la persecució d'objectius comuns. L'aparició de l'escriptura correspon a la creació dels primers centres urbans de la societat agrícola: és la base del registre de les transaccions, de la transmissió codificada delsaber i de les competències. La impremta és a la base de la societat industrial: a la base del saber llegir i de l'educació de masses. Les telecomunicacions (del grec, tele, «a una certa distància»): els cables, la telegrafia, el telèfon, la televisió i actualment, les noves tecnologies que estan a la base de la societat informatitzada. Cadascun d'aquests mitjans s'ha vist sotmès a llargsperíodes de gestació. El llenguatge El seu origen es perd en un passat tan remot que amb prou feines podem albirar. Però sabem que el llenguatge humà també és complex en les societats anomenades avançades. L'escriptura L'escriptura es remunta a uns 6.500 anys aproximadament. És fonètica, és a dir, que simbolitza els sons mitjançant «signes» estilitzats que representen unitats de llenguatge. Les primeresd'aquestes unitats potser fossin ideogrames, en què cada signe representava a un objecte, o fonogrames, en què cada consonant principal designava a l'objecte. La tecnologia dels materials determinava sovint l'estil. A Mesopotàmia, els primers mestres escrivien
1. * Article publicat originalment a la revista Les Cahiers de la Communication, vol. 1, n. º 1, París, 1981, pàg. 18-36.

© UniversitatOberta de Catalunya • UP02/16043/00399

147

Sociologia de la comunicació de masses

sobre argila i utilitzaven quatre classes de trets diferents per a produir una escriptura cuneïforme. A Egipte, on s'havia desenvolupat el pergamí, les primeres imatges convencionals són els jeroglífics. D'aquests primers intents i gràcies a la difusió, o senzillament gràcies a una invenció independent (comés el cas del xinès i del malaisi), va sorgir la idea de l'alfabet i dels caràcters d'origen ideogràfic utilitzats per algunes llengües orientals.

El desenvolupament de l'escriptura va permetre l'existència d'un sistema complex de transaccions. D'ella es van derivar tant la precisió com la concisió d'expressió. Gràcies a les biblioteques i als arxius, es tenia la base de la codificació i de latransmissió del saber. Però convé recordar que no tots els antics coincidien a considerar això com un avantatge indiscutible. Plató, per exemple, es lamentava del fet que l'escriptura facilités als «mandrosos» l'absorció del saber, ja que reduïa la importància de la memòria individual que la tradició oral havia creat. Els antics bards, escribes, sacerdots i rabins eren capaços tots ells d'actes dememòria prodigiosos, que segurament impressionarien al nostre públic modern. Va haver de passar molt temps-milers d'anys per ser concrets-perquè formes estandarditzades-com l'alfabet romà-poguessin arribar a establir-se.

La impremta

Aquesta es remunta als segells, contrastos i tintes, utilitzats per a imprimir la moneda i que van existir des del principi de les transaccions menjarciales,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • probando
  • Probando.
  • probando
  • Probando
  • prob
  • proba
  • prob y estad
  • Probando

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS