Processos cognitius en l'adolescència, joventut, adultesa i vellesa

Páginas: 10 (2367 palabras) Publicado: 23 de mayo de 2011
Psicologia del Desenvolupament II Nota A
PAC B Processos Cognitius en l’adolescència, joventut, adultesa i vellesa
1.
Les quatre primeres preguntes responen al plantejament del desenvolupament cognitiu en l’adolescència des de la perspectiva de les operacions formals, formulada per Piaget i Inhelder.
1ª) Creu vostè que el fet que tanta gent estigui a l’atur pot provocar efectesnegatius en altres sectors de la població, com el comerç? Segons Inhelder i Piaget, la novetat central en el pensament de l’adolescent té a veura amb la capacitat de reflexionar més enllà del present, és a dir, prendre com a objecte del raonament situacions que poden no haver-se encarnat encara en la realitat.
2ª) És possible que l’Expedient de Regulació només sigui una estratègia de l’empresa peraugmentar beneficis? L’adolescent construeix teories i hipòtesis –representacions abstractes del que és real i el que és possible- i sistemes- conjunts de coneixements organitzats. Aquestes teories suposen una teorització sobre la realitat que es prolonga més enllà de la vivència particular i actual.
3ª) Creu possible que altres empreses de la zona segueixin l’exemple i aprofitin el moment per aaplicar mesures similars? Segons fonts piagetianes i revisions posteriors (Flavell, 1985; Keating, 1980), l’adolescent examina els problemes acuradament per a intentar determinar totes les solucions possibles; capacitat de pensar sobre el món del possible, raonament sobre possibilitats.
4ª) Quines actuacions recomanaria a la població jove que veu un futur laboral incert? Capacitat més gran deraonar sobre el futur i planificar abans d’actuar i de controlar el comportament a partir de les reflexions prèvies.
En l’adolescència es produeixen canvis en la línia defensada per Inhelder i Piaget però aquests es donen de forma més gradual, són menys generalitzats i més dependents dels problemes concrets i de la intervenció socioeducativa del que ells creien. Per aquestes raons, cal atendrealtres models, com el del processament de la informació i altres camps d’estudi com el desenvolupament de la reflexió, el coneixement social i moral.
Les dues preguntes següents es fan des de la perspectiva del processament de la informació.
5ª) Creu que l’administració pública (local, autònomica o central), podria haver actuat d’alguna manera per tal d’evitar que tanta gent quedés a l’atur, perexemple, oferint subvencions a l’empresa?. Capacitat de resoldre un problema tenint en compte simultàniament dos sistemes de referència, en el nostre cas podrien ser treballadors, administració, empresari, etc. i funcionament estratègic.
6ª) En el darrer any han tancat x empreses. La dada més alta dels darrers déu anys. Això ha suposat un increment del nombre d’aturats d’x, quina creu que seràl’evolució?, Creu que hem tocat fons i ens trobem en una situació com la de fa tres dècades o la situació encara pot empitjorar? Segons Keating (1990) al llarg de l’adolescència es dóna un augment de la capacitat de processament que implicaria la possibilitat d’atendre i mantenir en la memòria un nombre més gran d’elements del problema i de relacions entre ells. Els adolescents processen lainformació més ràpidament. També es donen millores respecte a estratègies atencionals i de memòria (Flavell, Miller i Miller, p.248). Aquestes millores es relacionen amb els canvis en el coneixement.
Des de l’estudi de les habilitats sociocognitives, o cognició social, Coie i Dodhe (1998) han desenvolupat un model de processament de la informació social. Segons aquest un adolescent podria fer preguntescom la següent:
7ª) D’entre les persones que han estat acomiadades, quin creu que serà el grup d’edat que ho tindrà pitjor en el futur per a trobar feina? Denota una millora en l’anàlisi de le situacions en produir-se un augment de les capacitats atencionals així com una comprensió més profunda dels altres que produeix una interpretacio de les situacions més adequada. Segons Delval (1989)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Processos físics en l'adolescència
  • Processos Cognitius Bàsics
  • Identitat personal i relacions socials durant l'adolescència
  • Vellesa i edat adulta
  • Materials i processos tecnològics. 1900-1945
  • PAC1 Execuxió i processos especials solució
  • la vellesa
  • Què és l’adolescència

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS