Projecte Fira Des Caragol

Páginas: 8 (1844 palabras) Publicado: 15 de mayo de 2012
Tabla de contenido
Escribir el título del capítulo (nivel 1) 1
Escribir el título del capítulo (nivel 2) 2
Escribir el título del capítulo (nivel 3) 3
Escribir el título del capítulo (nivel 1) 4
Escribir el título del capítulo (nivel 2) 5
Escribir el título del capítulo (nivel 3) 6

Index:


1. TITOL DE LA UNITAT DE PROGRAMACIÓ: 3
FIRA DEL CARGOL 3
2.JUSTIFICACIÓ: 3
3. OBJETIUS DIDÀCTICS: 3
4. CONTINGUTS: 4
5. METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ: 4
6. ACTIVITATS/SESSIONS: 5
7. TEMPORALITZACIÓ: 5
8. RECURSOS: 6
9. AVALUACIÓ 6
10. ADAPTACIONS CURRICULARS: 7
11. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 7
12. ANNEXOS: 8
FOTOGRAFIES 8
TRENCACLOSQUES 9
LÀMINA DE LES PARTS DEL CARGOL. 10
CONTE: 11
El cargol il’herba de poniol 11

TITOL DE LA UNITAT DE PROGRAMACIÓ:


FIRA DEL CARGOL


Aquesta unitat de programació, anirà dirigida a infants de 2/3 anys però podem fer adaptacions curriculars per els nins més petits.
Se treballarà a través de la metodología de Projecte.
El treball servirá per conèixer que no només hi ha vida humana, sinó també hi haanimals que tenen altres costums, alimentació, formes/tamanys …. I en aquest cas viuen molt a prop de nosaltres.


JUSTIFICACIÓ:


Aquest es un projecte global i interdisciplinar que pretèn incitar la descoberta de l'entorn natural proper, observar i experimentar de forma vivencial i real per tal de despertar interès pels elements del marc natural alhora que es contribueix aldesenvolupament dels sentits; ja que els sentits són la base i la font del coneixement.


Mitjançant l'observació i exploració directa i indirecta, l'experimentació i manipulació amb elements dels entorn proper (cargols) pretenem ajudar a seleccionar, processar i contextualitzar les informacions de manera que els infants construeixin aprenentatges en interacció amb el medi de forma integradora, global isignificativa.


Tot just els infants de 2-3 anys comencen a conèixer i adaptar-se a un nou espai mitjançant les seves experiències i vivències quotidianes, és per aquest motiu que no hem pogut obviar la descoberta d'un espai de l' entorn natural proper: El Pati i l’hort.
He elegit per aquest projecte relacionat amb els CARGOLS, aprofitant la “FIRA DEL GARGOL” que es duu a termeanualment a Sant Jordi, a on està ubicada la escoleta i és molt d’interès per el poble.
Ens va bé treballar aquesta unitat ja que en tenir un hort i un jardí en la escoleta els nins estan constantment en contacte, sobretot ara a la primavera, amb la terra, animalets i cargols.


OBJETIUS DIDÀCTICS:


Amb ell treballarem l’àrea del medi fisic i social (coneixement i exploració de l’entorn,esser vius, llocs …).
Els nens, aprendran les característiques i formes d’aquest animalet, mitjançant totes les activitats que es realitzin, (distribució de tasques, recerca de información, dibuixos, retalls, jocs representatius …), de manera que es sentin motivats i segurs durant el procés, gaudint dels resultats finals.
Principalment el nins hauran de:
← Participar en les festes deSant Jordi.
← Discriminar l’animalet (cargol).
← Conèixer el seu hàbit.
← Aprendre que menja’n.
← Observar i imitar amb mímica i cançons les seves característiques i moviments.
← Conèixer les característiques propies del gargol: tentacles (llargs i curts), closca, peu.


CONTINGUTS:


• Actitudinals:
← Manifestació d’interès i iniciativa cap alprojecte.
← Iniciativa de comunicar-se entre ells i l’adult.
← Gaudiment de les activitats que se realitzin a classe i a casa.
← Respecta als torns i companys.
← Interès per l’escola activa.


• Conceptuals:
← Cargols, animalets que habiten amb nosaltres.
← Sensacions i emocions.
← Diferenciació del seu entorn.


•...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fira
  • Fira
  • Firo
  • Fira
  • Fire
  • Fira
  • FIRA
  • FIRA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS