Què és el son?

Páginas: 4 (837 palabras) Publicado: 25 de febrero de 2012
QUÉ ES EL SON?
El son és una part important de la vida quotidiana, una necessitat biològica, que ens permet restablir les funcions físiques i psicològiques essencials per a un ple rendiment.
Elson ha sigut, i encara segueix sent un dels enigmes de la investigació científica. Ha passat de ser un fenomen passiu en el que semblava no succeir res aparentment , a ser considerat a partir del’aparició de tècniques de mesura de la activitat elèctrica cerebral, un estat de consciencia dinàmic en el que podem arribar a obtenir una activitat cerebral tan activa com la vigília i en el que ocorrengrans modificacions del funcionament del organisme; canvis, en la pressió arterial, la freqüència cardíaca i respiratòria, la temperatura corporal, la secreció hormonal, entre d’altres.
1.1. Fases delson
Cada nit, mentre dormin, passem per diferents fases o estadis de son que se succeeixen amb un patró repetit al llarg de quatre a sis cicles de son durant tota la nit. Tots aquests estadiss’inclouen en dos grans fases de son, amb grans diferencies en quan a activitat muscular, cerebral i moviments oculars:
-Son de ones lentes o son no REM: el constitueixen quatre estadis, en els que es vaprofunditzar progressivament en el son (fase I, II, III y IV). La activitat cerebral, registrada mediant mesura de les ones cerebrals (electroencefalograma o EEG), mostra ones cerebrals d’alta freqüència imajor amplitud. El to muscular va decreixent, deixant nostre cos cada vegada mes relaxat e immòbil, així com el ritme respiratori i cardíac i els lents moviments oculars del inici del son desapareixendel tot. La progressió de la fase I a la IV dura aproximadament noranta minuts i comporta una profundització en el son que implica major aïllament sensorial del entorn i per tant major dificultatsper despertar, que arriben al grau màxim en la fase IV.
- La fase I, és l’etapa de transició de la vigília al somni, ocupa prop del 5% del temps de son en adults sans, i és on desapareixen les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS