Sistemas sanitarios Europeos

Páginas: 3 (627 palabras) Publicado: 16 de octubre de 2014
UD2 Salut pública i salut comunitària

Respon les següents qüestions:

1. Concepte de salut i de malaltia.
Salut
Estat de benestar físic, mental i social amb capacitat de funcionamentautònom, i no només l’absència de malalties

Malaltia
Una malaltia és qualsevol trastorn del cos o de la ment que provoca una alteració del funcionament normal de l’organisme
2. Explica què són elsdeterminants de salut (endògens, ambientals, conductuals i estructurals).
Els determinants de la salut són condicionants (causes) o determinants que augmenten la probabilitat de patir una malaltia, espoden classificar segons:
1. BIOLOGIA HUMANA
Cada individu respon de manera diferent davant de factors diversos en funció de l’estat físic general que tingui en el moment de contacte amb el patogensegons:
Sexe
Edat
Herència genètica
2. AMBIENT
El medi en el que vivim i ens desenvolupem pot provocar moltes malalties
Físic, el clima és molt important a l’hora de determinar algunes malaltiesque podrem desenvolupar (humitat,radiació...) També determinarà quins patògens trobarem
Químic, la contaminació de l’aigua, aire, aliments provocarà l’aparició de moltes malalties
Social, tant elnivell socioeconòmic de la persona com alguns factors culturals poden afectar l’aparició o curació de malalties (medi rural o urbà, salubritat de la vivenda...)
3. ESTILS DE VIDA
La manera comvivim i com ens cuidem té un gran efecte sobre la nostra salut. Hi ha hàbits que afavoreixen l’estat de salut (exercici diari moderat, bons hàbits d’higiene i neteja, períodes suficients de descans,alimentació correcta i variada...) Això no ens immunitza però disminueixen la probabilitat de que entrem en contacte amb l’agent causant i en cas de tenir contacte fa que el nostre sistema immunitariestigui més preparat per donar una bona resposta
Els hàbits perjudicials com el sedentarisme, alimentació incorrecte, ingestió de substàncies nocives per l’organisme, conductes de risc (sexuals, de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • COPAGO EUROPEO SANITARIO
  • sistema sanitario
  • Sistema sanitario
  • Sistema Europeo
  • Sistema europeo y sistema americano
  • Sistema Europeo Y Sistema Americano
  • Sistema Americano y Sistema Europeo
  • Sistema Sanitario Italiano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS