Sociales

Páginas: 2 (296 palabras) Publicado: 22 de mayo de 2011
Les nostres societats són cada dia més diverses. Fruit dels processos de canvis econòmics, socials i culturals, i la immigració de persones que provenen d’altres Estats i de tots elscontinents.

A Europa a partir de la Segona Guerra Mundial, quan alguns països centreeuropeus (Alemanya, Holanda, Bèlgica, Suïssa, etc.) es transformen en un pol d’atracció i d’immigració massiva,econòmica i temporal. Através de l’anàlisi històric s’arriba fins l’actualitat, analitzant el percentatge d’immigrants que viuen i treballen en els països europeus per, després, fer una previsióde futursobre els fluxos migratoris que es produiran per motius laborals.

Les estimacions de la Comissió Europea indiquen que la UE necessita ni més ni menys que uns 110 milions d'immigrantsen el conjunt de les pròximes cinc dècades per compensar la reducció del nombre de treballadors europeus que es produirà com a conseqüència de l'envelliment de la població. Fins i tot si esmanté el ritme actual d'arribada d'immigrants, l'any 2060 la UE encara tindrà uns 50 milions de persones menys en edat de treballar que ara, segons les projeccions de l'Executiu comunitari.Les migracions estan més que mai d’actualitat, ja que s’han transformat en un fenomen global que s’ha accelerat molt en els últims 20-30 anys i que cada vegada obliga més els Estats a adoptarpolítiques adaptades i diferenciades en matèria econòmica, social, jurídica, etc.

Existeix una vinculació directa entre creixement econòmic i de l’ocupació i immigració. L’arribada detreballadors immigrants s’intensifica en tots els païsosquan l’economia creix i es desaccelera quan l’economia es debilita. Europa ha tingut un creixement econòmic notable a partir de la dècada dels 90,amb un creixement paral•lel de l’ocupació molt significatiu, i això va comportar unincrement substancial en el percentatge d’afiliats estrangers respecte del total d’afiliats a nivell...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lo Social y Lo No Social
  • Sociales
  • Social
  • Sociales
  • Social
  • Social
  • Sociales
  • Sociales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS