Tecnologia

Páginas: 4 (796 palabras) Publicado: 29 de noviembre de 2011
Dossier

Tecnologia Industrial

UNIONS D’ELEMENTS DE MÀQUINES

Elements d’unió fixa

Donen lloc a una unió que un cop realitzada no pot ser desfeta.

Rebladura:

Un rebló és un element defixació que es fa servir per unir de forma permanent dues o més peces. Consisteix en un tub cilíndric (el fill) que en el seu fi disposa d'un cap. Els caps tenen un diàmetre major que la resta delrebló, perquè així en introduir aquest en un forat pugui ser encaixat. L'ús que se li dóna és per unir dues peces diferents, siguin o no del mateix material.
Els avantatges de les unions reblades són:Es tracta d'un mètode d'unió barat i automatitzable.
És vàlid per a unió de materials diferents i per a dos o més peces.
Existeix una gran varietat de models i materials de rebladures, el quepermet acabats més estètics que amb les unions cargolades.
Permet les unions cegues, és a dir, la unió quan només és accessible la cara externa d'una de les peces.

Com a principals inconvenientsdestacar:

No és adequat per a peces de gran gruix.
La resistència assolible amb un rebladura és inferior a la que es pot aconseguir amb un cargol.
La unió no és desmuntable, el que dificulta elmanteniment.
La unió no és estanca.

Soldadura :

La soldadura és un procés de fabricació on es realitza la unió de dos materials, (generalment metalls o termoplàstics), usualment aconseguit a travésde la coalescència (fusió), en la qual les peces són soldades fonent les dues i podent afegir un material de farcit fos (metall o plàstic), per aconseguir un bany de material fos (el bany desoldadura) que, en refredar-se, es converteix en una unió fixa. De vegades la pressió és usada conjuntament amb la calor, o per si mateixa, per produir la soldadura. Això està en contrast amb la soldadura tovai la soldadura forta, que impliquen la fosa d'un material de baix punt de fusió entre peces de treball per formar un enllaç entre ells, sense fondre les peces de treball.

Tipus de soldadura:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • La Tecnologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS