tecnologia

Páginas: 2 (256 palabras) Publicado: 17 de abril de 2014
Exercicis Tecnologia
30, 31, 35 PAG:

30. Analitza els esquemes d’aquests tres circuits.
Es possible mesurar la intensitat en tots trescircuits tenint en compte la col·locació de l’amperímetre ?
No es possible mesurar la intensitat de tots tres només es pot en el segon exemple Perquèl’amperímetre esta connectat en sèrie.

31. Explica que s’entén per resistivitat d’un material i quina relació té amb la resistència d’un objecte.La resistivitat d'un material representa la seva capacitat a oposar-se a la circulació del corrent elèctric, cada material te una resistivitat diferent.
Larelació entre resistència i resistivitat es que per poder trobar la resistència d’un objecte has de fer una formula en que s’utilitza la resistivitatdel material de que esta compost l’objecte, (R= p x L / S)
35)Resol aquests problemes aplicant la llei d’Ohm:
Calcula la intensitat quecircula pel conductor d’un circuit que té una resistència total de 3 ohms i que està connectat a una pila de 4,5 V.
I= V / R
I= 4,5 / 3 =1,5
Laintensitat que circula pel conductor és de 1,5A.
Calcula el voltatge que cal aplicar a un circuit perquè hi circuli una intensitat de 2,5 A siofereix una resistència total de 4,8 ohms.
V= I x R
V= 4,8 x 2,5= 12 V
El voltatge que cal aplicar és de 12V.
Calcula la resistència que presenta uncircuit connectat a un generador d’1,5V si hi circula una intensitat de 0,2A.
R= V / I
R= 1,5/0,2= 7,5
La resistència que presenta es de 7,5 .
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnologia
  • Tecnología
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS