Temario introducción a la Historia

Páginas: 18 (4456 palabras) Publicado: 17 de diciembre de 2013

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA
GRAU EN HISTÒRIA, PRIMER CURS, GRUP A
PROFESSOR: MARC BALDÓ LACOMBATEMA 1: LA HISTÒRIA I EL CONEIXEMENT HISTÒRIC

A. LA HISTÒRIA I LA MEMÒRIA
La memòria individual és per el que cadascú som individus, si no en tinguérem, no tindríem identitat d’individus.
Diferent memòria amb l’edat, no sempre de la mateixa manera ensidentifiquem.
Hi ha una subjectivitat intensiva, que es deu a la perspectiva vital ,que es té durant tota la vida, i canviarà; segons el punt de vista tindríem diversos angles; sovint hi ha canvis de perspectiva.
Està plena de tergiversacions (manipulacions) conscients o inconscients (mecanismes biològics).
La memòria es veu afectada pel context.
Tota memòria és selectiva, elimina, ja que n es potrecordar tot, sols les considerades interessants; però també recupera.
Hi ha memòria col·lectiva? Sí, ideologies, pensaments, cultures...que el individu integra, però és col·lectiva.
Es construeix, en va o en fonaments, i la construeixen amb educació, propaganda... els que tenen el poder.
La memòria té lloc, un espai que la simbolitza.
La pròpia societat es preocupa d’organitzar la memòria decada un.
Llocs de la memòria: noms de carrers, monuments, noms de llocs, espais, mapes, museus, arxius, escoles, mitjans de comunicació.
L’escola contribueix molt en que el ciutadà interioritze la vivència, la manera d’actuar, pensar i sentir.

B. HISTÒRIA I EXPLICACIÓ DE LA HISTÒRIA
Existeix el passat? Sí, és una relació d’una processió de fets ocorreguts; i es presenta en com ha repercutiten el nostre present. Condiciona la nostra vida.
En la historiografia ha existit i existeixen els discursos que l’articulen:
-És una resposta informada i operativa.
-És una resposta plural.
-És una resposta emancipadora des del / per al present.

Experiència històrica: tot el que a ocorregut i ocorre, el conjunt de successos històrics que s’han produït.
Explicació històrica:explicacions en si. Hem de saber fer bones preguntes a eixa experiència i donar una bona resposta.

Característiques de la matèria històrica:
-Humana.
-Social.
-Estructurada, sistemàtica, tot està connectat.
-Multifactorial: qualsevol pregunta que fem, hem de buscar en la diversitat de factors.

C. TEMPS HISTÒRIC I CRONOLOGIA
“La història és la ciència dels homes en el temps”.
Lahistoriografia té tres operacions:
-Datació cronològica: ficar dates.
-Periodització: ordenació d’un conjunt de fets o fenòmens.
-Temporalització: concepció del temps, la relació entre present, passat i futur.

Brandel enllaça temps-fets-processos històrics:
-Fets/processos de llarga durada.
-Fets/processos de la història social.
-Fets/processos de curta durada: esdeveniments.

D. LES FONTSHISTÒRIQUES I MATERIALS HISTÒRICS
L. Febvre: “La història deu fer-se amb tot allò que essent de l’home depén de l’home, serveix l’home, expressa l’home, significa la presència, l’activitat, els gustos i les formes de l’home”.

Les fonts històriques són els materials que:
-Transmeten informació...
-...Quan se’ls sap interpretar.

Classificar:
-Per registre: materials, documentals,simbòliques, orals i audiovisuals.
-Per propietats internes: intencionals i no intencionals.
-Directes o indirectes.

MATERIALS DE LA HISTÒRIA:
Els fets històrics els delimitem els historiadors, ja que triem.
Material o fets: nusos d’interaccions i relacions socials:
-Hi ha fet històrics reiterats i singulars.
-Fets de masses, fets institucionals i esdeveniments.

Els llocs on es guarda i esrecupera la memòria:
-Jaciments: llocs significatius, densitat de les “petjades”.
-Biblioteques, arxius, museus....: col·lecció + organització + accés.

E. ELS AGENTS DE LA HISTÒRIA
Els agents de la història en són dos: l’individu i societat, i la cultura i civilització.

INDIVIDU: ha estat francament mitificat per el pensament mític i religiós, però en la realitat, no hi ha cap...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Temario Historia
  • Historia Temario
  • Temario de Historia
  • Temario de historia
  • Evaluacion Introduccion al ISO y Temario
  • Introduccion a la historia
  • Introducción a la Historia
  • Introducción a la Historia.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS