Teoria De L'Ànima I L'Educació En Plató

Páginas: 4 (937 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2012
Redacció filosòfica: “Teoria de l’ànima i de l’educació en Plató”

La redacció ens planteja el tema de la teoria de l’ànima de Plató i de l’educació que ell considera ideal, i quina relacióhi ha entre l’educació i l’ànima, per a Plató. Açò ens planteja molts interrogants: Què és l’ànima? Són iguals totes les ànimes, o pel contrari trobem diferents tipus d’ànima? Què és l’educació? Quinarelació guarda amb l’ànima? En aquesta redacció, vaig a explicar la relació entre ànima i educació, parant especial atenció a cadascun d’aquests termes.

Per a començar, no podem relacionartermes si no coneguem els seus significats. Així doncs, què és la teoria de l’ànima? Començarem pel principi: Plató creu que les persones son un compost de dos elements: el cos, la part material isensible, i l’ànima, una espècia de força interna immaterial gràcies a la qual els éssers es poden moure.

Quan Plató parla de l’ànima, ho fa des del punt de vista del coneixement i des delpunt de vista polític.

Quan parla del coneixement, afirma que l’ànima és l’únic instrument que ens permet arribar al vertader coneixement, el de les Idees, ja que, com ella, aquest coneixementés immaterial.

Quan parla de política, però, pensa que una societat serà justa quan els seus habitants tinguen cura de la seua ànima, ja que d’eixa manera, coneixeran el seu lloc en lasocietat i faran el bé. A més, creu que l’ànima és immortal, per la qual cosa hem de fer el bé, ja que la nostra ànima serà jutjada després de la mort segons els nostres actes en vida.

Plató diuque a l’ànima es diferencien tres parts, i que en cada persona predomina una de les parts de l’ànima sobre les altres. Les ànimes de Plató son:

-Ànima racional: Està situada al cap. Ésl’ànima que predomina als intel·lectuals (és a dir, als filòsofs)

-Ànima irascible: Està situada al pit. És l’ànima dels soldats i els mercenaris.

-Ànima concupiscible: Està situada...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plató: Teoria de l'educació, matemàtiques i dialèctica. (Valencià)
  • Història I Teoria Del Desenvolupament Personal I De L’educació
  • Història I Teoria Del Desenvolupament Personal I De L’Educació
  • Historia i teoria del desenvolupament personal i l’educació
  • Història I Teoria Del Desenvolupament Personal I De L'Educació
  • Plató: TEORIA DE LA POTÈNCIA I L’ACTE
  • Teoria de l'educació
  • Teoria de l'educacio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS