Tipologia textual catalan

Páginas: 3 (510 palabras) Publicado: 18 de enero de 2010
| | | | | | ||
|Tipus de text |Objectiu |Estructura |Gramàtica |Connectors|Pragmàtica |Exemples |
|Descriptiu |Informar de manera general sobre|-visió general a la detallada |Verbs d’atribut:|Uneixen idees |Visualització sobre allò |La Marta és alta i prima, té els ulls |
| |espais, llocs, persones, |-visió detallada ala general. |Ser, estar, semblar. |Redefinició gramatical |que t’expliquen |marrons i el cabell fosc. |
|Com és? |objectes...ubiquen i situen. La|Ordenada i jerarquitzada (enumeració |Adjectius: matisen |Preposicions, conjuncions,|“t’acaba de fer l’idea” | |
||tècnica de la descripció és la |ordenada). |Ús de comparacions |adverbis, locucions | ||
| |observació. | | |adverbials || |
|Narratiu |Relata un esdeveniment real o |1. Espai: fix/mòbil, |Verbs predicatius,moviment, |Espacio-temporals |Àmbit literari: |Novel·la, conte, relat, notícia, |
| |fictici. |real/fictici/al·lusiu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • tipologias textuales
  • Tipología textual
  • Tipologias Textuales
  • tipología textual
  • tipologia textual
  • Tipologia Textual
  • Tipologias textuales
  • tipologias textuales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS