Torieimmwoe

Páginas: 6 (1261 palabras) Publicado: 8 de enero de 2012
TEMA 1 : INTRODUCCIÓ AL MARKETING I CONCEPTES BÀSICS Introducció al concepte de Màrqueting
El màrqueting és…
•vendre
•fer publicitat
•escoltar les necessitats dels clients
•decidir sobre nous producte/ serveis o millorar els actuals, etc.

Pensar en Clau del Màrqueting
Ex: Telefónica Movistar, líder en telefònica mòbil a Espanya. ( objectiu: permetre la comunicació quotidiana entreparticulars. S’ha fixat en un públic jove, y s’ha adaptat a les seves necessitat, es a dir, ha escoltat les necessitats del consumidor)
Com ho ha aconseguit?
PÚBLIC OBJECTIU (joves): perquè va pensar que serien els seus principals usuaris. “ Pensar en clau de jove”
SEGMENTACIÓ: serveis segons la franja horària, productes per nois / noies.
CANAL DE DISTRIBUCIÓ: punts de venda atractius identificatsamb aquest públic.
ATENCÍ AL CLIENT: posant èmfasi en la facilitat de tracte i en la resolució de dubtes/ problemes.
INVESTIGACIÓ DE MERCAT: enquesta preguntant sobre preu i sobre millorar la funcionalitat del producte ( més funcions i més facilitat d’ús)
PUBLICITAT: acostar-se als joves patrocinat el producte en actes esportius (ex: motos) i actes culturals ( ex: concerts)
Evolucióhistòrica MK
Com han arribat les empreses en pensar en Clau de màrqueting?
4 FASES:1.ORIENTACIÓ A PRODUCCIÓ… (poca o nul·la competència ) Estem als inicis.
La demanda supera a la oferta. Tot els productes es col·loquen.
Qualsevol productes que faci una empresa, es col·locarà en el mercat.
L’Empresa centra el seu interès en do objectius:
Aconseguir oferir el màxim nombre de productes amb el mínimcost possible, ja que com més productes fabriquem, més venem.
Desenvolupar una xarxa de distribució, que faci que el producte sigui disponible i accessible per a tots els possibles consumidors.
Exemple: Ford T, es el primer cotxe concebut en sèrie, principis del segle XX. Va ser la primera marca que va fer un producte assequible per a molts consumidors de l’època. Es a dir, que va fer un modelque no només anava destinat a un públic de poder adquisitiu alt, sinó que també era assequible per a un públic amb un nivell de renda més baix.

2.ORIENTACIÓ AL PRODUCTE... ( evoluciona el tema)El client comença a ser exigent; apareixen nous oferents, més competència. Apareix el concepte de QUALITAT. Més competència, més ventall per triar, per tant, ens centrem en la qualitat del producte.
Miopiade màrqueting: són les empreses que centren els seus esforços en la millora del productes i no tenen en compte el que realment necessiten i volen els consumidors. ( ex: Olivetti, la maquina d’escriure)
3. ORIENTACIÓ A VENDES... ( màxima competència)
( any 1950 i 1960) l’objectiu per créixer es incrementar les vendes.
Es fa publicitat sense retorn ( no es té en compte el client) el que vol esvendre.
Enfoc a vendes. (LES EMPRESES QUE NO TINGUIN EN COMPTE AL CONSUMIDOR FRACASARAN)
Exemple: empreses que es dediquen a vendre enciclopèdies o assegurances
4. ORIENTACIÓ AL CONSUMIDOR... ( actualitat) Quan ha de pensar una empresa en el consumidor?
L’empres que introdueixi una mica de investigació, o el que pensa el consumidor, serà l’empresa que triomfi.
Estudiant es seves necessitats,desitjos i comportament.
Exemple: Gas natural, portar el gas al domicili. Han incorporat moltes coses per no perdre la competivitat.
“COCA-COLA HA SABUT FER BE LES 4 FASES”
Productes, béns, serveis idees.
Producte: es el mitjà de què disposa l’empresa, o qualsevol organització humana, per a satisfer les necessitats del consumidors.
Hi ha 2 tipus de productes: Béns i serveis.
Els béns espoden diferenciar en dos grups:
Béns de consum immediat: són els productes que en consumir-los s’extingeixen. ( exemple: pa, llet, fruita)
Béns duradors: són els productes que es poden consumir durant un període de temps relativament més ampli.( exemple: cotxe, nevera, rentadora)
Servei: són activitats, que poden dur a terme tant persones com objectes i màquines.
Característiques:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS