Usee

Páginas: 3 (570 palabras) Publicado: 18 de septiembre de 2012
PROFESSIONALS I FORMACIÓ PRÈVIA D’AQUESTS
Una USEE està configurada per una especialista d’Educació Especial i un/a educador/a. Aquestes especialistes tot i que formen part del claustre no suposenaugment en la plantilla del centre.
Les funcions dels professionals de la USEE són:
-       Col·laborar amb el tutor o tutora, amb la resta de professorat del centre i amb l’EAP, en l’elaboració delpla individualitzat de l’alumnat atès pels professionals de la USEE.
-       Formular les propostes d’adaptacions curriculars, de les adaptacions de grup per als alumnes atesos a la USEE i elaborarmaterials específics o adaptats que facilitin l’aprenentatge i la participació de l’alumnat en les activitats del grup ordinari.
-       Acompanyar als alumnes en la seva participació en lesactivitats de l’aula ordinària.
-       Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes de la unitat requereixin.
-       Fer la cotutoria individual dels alumnes delsalumnes que atenen.
-       L’avaluació d’aquests alumnes es farà a partir de la informació de les àrees aportades a les comissions d’avaluació per part dels professionals que hi ha intervingutdirectament, dels programes individualitzats i de l’evolució dels aprenentatges.

COM S’ORGANITZA: diapo 10

Una USEE està composta per dos tipus de suports que nosaltres els dividim per: suportstangibles i suports no tangibles.
Els suports tangibles vindrien a ser els que fan referència al cobriment de les necessitats físiques, com ara disposar d’un espai concret, és a dir, d’una auladeterminada, amb molt material visual i manipulable (adaptat ), ordinadors amb característiques concretes, centre educatiu accessible, etc.
Els suports no tangibles fan referència al cobriment  de lesnecessitats cognitives i afectives.  Aquí intervé el suport dels diferents professionals, les adaptacions curriculars i les horàries.  Aquest és el suport realment important, que acompanyat per l’altre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lo Use Yo
  • Water Use
  • Use somebody
  • Everyday use
  • Usee
  • USEA♥
  • USEE
  • Use of passive

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS