Wefhowefw

Páginas: 3 (696 palabras) Publicado: 17 de enero de 2011
INVENTARI: És una relació detallada i valorada del patrimoni del preu de cost.

*DIFERÈNCIA ENTRE PATRIMONI I INVENTARI: L'inventari es fa detalladament tots els béns, drets i obligacions que tenimmentre que el patrimoni es recomptar el conjunt de béns, dret i obligacions que té l'empresa valoranto globalment.

PARTS DE L'INVENTARI:

A) Pel moment en que es realitzen:
InventariInicial: És el que es redacta quan s'inicia el negoci.
Inventari Periódic: És el que es realitza en determinades dates, amb la finalitat de controlar periódicament la situació del patrimoni.Inventari Final: Es realitza al final de l'exercici comptable. La data té lloc al final de l'any civil, es a dir, 31 de Decembre de cada any.
Inventari de Tancament: Es realitza en el ca de tancar elnegoci per tal de fer una valoració detallada de tots els elements que constitueixen en aquest moment el patrimoni.

B) Per la seva extensió:
Inventaris Generals: Si inclouen tot el patrimoni.Inventari Parcial: Quan solament detallen un element patrimonial.

LLIBRE D'INVENTARIS I BALANÇOS:

QUANTITAT | CONCEPTE | PREU/u | Q x P | SUMES |
| actiu | || |

COMPTE: És la representació gràfica d'un moviment patrimonial, que ha de permetre observar-ne les diferents fluctuacions o canvis durant el temps que formi part del patrimoni del'empresa.

CAIXA
DEURE | HAVER |

I l'altra manera més abreujada seria:

DATA | CONCEPTE | DEURE | HAVER | SALDO |

DIVISIÓ DELS COMPTES:
Comptes d'Actiu: El deurees positiu i el haver negatiu. Agrupen els béns i drets favorables a l'empresa.
Comptes de Passiu: El deure es negatiu i el haver positiu. Agrupen deutes amb tercers i que a la vegada són exigibles.Comptes de Net Patrimonial: El deure es negatiu i el haver positiu. Agrupen deutes amb tercers i que a la vegada són no exigibles, ja que han estat cedits pels socis a l'empresa.
Comptes de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS