L'accelerador de partícules

Páginas: 45 (11070 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2011
ÍNDEX

| |
* Motivació per fer aquest Treball de Recerca | 3 |
* Sincrotó | 5 |
* Ciclotró | 14 |
* Sincociclotró | 20 |
* Betatró | 22 |
* Large Hadron Collider | 25 |
* El parc de l’Alba | 36 |
* Diferència entre acceleradors | 41 |
* Entrevista en contra de l’LHC | 45 |
* Enquesta internacional | 51 |
* Conclusió | 57 |
*Webgrafia | 58 |

MOTIVACIÓ PER FER AQUEST TREBALL DE RECERCA

En aquest apartat intentaré explicar per que he escollit aquest tema i no un altre.

Dons bé ho he fet ja que estic interessant en les noves tecnologies, els avenços científics del moment.

Cal dir que avanç de començar a investigar-lo no en sabia gaire i de mica en mica al trobar nova informació començava a aficionar-me més.Apart d’aquests motius sentia una gran curiositat per saber en que es gastaven totes les milionades de diners en finançar aquests projectes, ja que farà mig any que els medis de comunicació estaven plens de noves notícies sobre l’Alba.

ACCELERADOR DE PARTÍCULES

Els acceleradors de partícules són aparells que utilitzen camps electromagnètics per accelerar partícules subatòmiques amb càrregaelèctrica fins a velocitats molt properes a la de la llum.
Funcionament dels acceleradors
Només les partícules que tenen una càrrega elèctrica neta poden ser accelerades. El mètode d'acceleració es basa en l'atracció i la repulsió entre les partícules i una llarga sèrie d'elèctrodes on s'apliquen camps electromagnètics alterns (també s'utilitzen electroimants).
Una partícula neutra, com perexemple, el neutró no es veu afectada per aquests camps i per tant no pot ser accelerada. Les partícules accelerades són protons, antiprotons, electrons, positrons, ions...
Les partícules no s'acceleren de forma individual sinó en feixos de bilions d'elles. Segons quina sigui la seva càrrega, les partícules es veuen atretes cap a les plaques de certa polaritat i repelides per les que tenen polaritatinversa.
La polaritat de les plaques canvia diverses vegades per segon. Gràcies a l'atracció i la repulsió, cada placa augmenta una mica la velocitat i per tant també l'energia de les partícules. Després d'uns quants segons, les partícules ja han aconseguit una velocitat molt pròxima a la de la llum per lo que s'han de tenir en compte efectes relativistes com ara l'augment de massa de lespartícules segons l'equació d’ Einstein: E=mc2.
L'energia de les partícules accelerades es mesura en electrovolts (eV), però les energies requerides per a estudiar en detall les partícules subatòmiques són tan grans que sovint s'utilitzen els múltiples d'aquesta unitat: 1 milió (1 MeV = 106 eV) o mil milions (1 Gev = 109 eV). Els acceleradors actuals més potents arriben a energies de milers de GeV (1 TeV =1000 Gev = 1012 eV).
SINCROTRÓ
Un sincrotró és un tipus d'accelerador cíclic de partícules.
Utilitza dos camps:
* el magnètic que fa circular les partícules.
* l’elèctric que accelera les partícules.
El sincrotró de protons va ser originalment concebut per Sir Marcus Oliphant. L'honor de ser el primer en publicar la idea va ser a Vladimir Veksler, i el primer sincrotró d'electronsva ser construït per Edwin McMillan.

http://2.bp.blogspot.com/_BpSbBczuvQE/S8IZ9X1QkcI/AAAAAAAAABQ/Qi9lKkk4SsQ/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.jpg

CARACTERÍSTIQUES

El ciclotró utilitza un camp magnètic constant i una freqüència constant aplicada de camp elèctric (un d'aquests és molt variada en el Sincrociclotró).
En augmentar aquests paràmetres, les partícules d'energia, es mantenen constants amesura que s'acceleren en el seu camí.
L'energia màxima que un accelerador cíclic pot impartir sol ser limitada per la força del camp magnètic i el radi mínim (màxima curvatura) de la trajectòria de la partícula.
El radi màxim és força limitat ja que les partícules comencen al centre i van en espiral cap a fora, per tant el camí complet ha de ser una càmera d’auto-suport en forma de disc....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Las Particulas
  • Las partículas
  • particulas
  • partículas
  • Particulas
  • particulas
  • particulas
  • PARTICULAR

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS