L'antic règim

Páginas: 2 (458 palabras) Publicado: 1 de diciembre de 2011
-------------------------------------------------
L’ANTIC RÈGIM
1.- La causalitat en la historia. I les conseqüències
Tipus de causes (característiques, temporalitat…)
Tipus de causesTipus de característiques
-econòmiques -profundes, estructurals, de fons, llunyanes
-socials -immediates, conjunturals
-politiques militars -desencadenants
-religiosos2.-Les fonts històriques. Qué són i tipus de fonts.
Fonts primàries: transmeten directament el que passava, és pertanyent a l’època, testimonis directes
Fonts secundàries: redacten temps desprésTipus de fonts
-Fonts escrites
-Fonts materials
-Fonts iconogràfiques
-Fonts orals
-Fonts primàries o secundàries

Les fonts són allò que ens proporciona informació d’un període històric3.-Terminologia i conceptes bàsics:

Antic Règim
El sistema de l’Antic Règim, caracteritzat per un a política absolutista, una societat estamental i una economia agrícola estancada, es vigent aEuropa fins que la revolució Francesa de 1789 escampa els seus efectes pel continent. I comencen a haver-hi pugnes entre els defensors de l’antic règim i els liberals.
Règim senyorial
*Propietat de laterra: la terra és del senyor i la noblesa (la major part de les terres) i de la església. El pagès treballa les terres del senyor, que poden ser cedides (per a que es treballi i donin una part deles collites) o directament treballant a les mateixes terres del senyor.
Tot això a canvi de pagar impostos, delmes (1/10 part de la collita del pagès a l’Església) i una part de la collita al senyor.*Agricultura de subsistència: la major part del que es produeix va directament a l’autoconsum i per tant hi ha pocs intercanvis.
Baixa productivitat de la terra, rendiment baix, la qual cosa generaperiòdicament crisis de subsistència (poc menjar per viure), són èpoques de males collites (sequeres, glaçades).
Hi falten aliments, si hi ha escassetat d’aliments, pugen els preus, i hi ha gent...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • L'Antic Regim
  • La Crisi De L'Antic Règim
  • L'Europa de l'Antic Règim
  • L'Europa A L'Antic Règim
  • La crisi de l'Antic Regim
  • La crisi de l’antic règim a espanya (xix)
  • L'antic règim
  • Activitat programa de radio crisi de l'antic règim

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS