L'origen i l'evolució dels essers vius

Páginas: 12 (2760 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2014L’ORIGEN DE LA VIDA

CMC

29/01/2014

LAIA RAMIREZ, CLARA LUQUE, AIDA MORENOÍNDEX

-Com sabem que els essers vius no han estat sempre com ara?..............................p. 1
-Quines són les primeres teories evolucionistes de Lamark?....................................P. 1
-Qui era Charles Darwin? Com va arribar a enunciar la seva teoriasobre l’evolució de
les especies?...............................................................................................................p. 2
-Explica detalladament quines proves donen suport a la teoria de l’evolució Darwinista.
...................................................................................................................................p.3-4-Neodarwinisme,........................................................................................................p. 5
-Quina és l’explicació actual de l’evolució de les especies? Amb quin nom es coneix
aquesta teoria actualitzada? Per què va tornar a prendre l’impuls l’evolucionisme
després del 1865?.....................................................................................................p. 5-6-Explica com és poden arribar a ordenar els diferents esdeveniments evolutius en el
temps.........................................................................................................................p.6-7
-Com interpreteu la presència de l’os del còxis en els éssers humans? Té cap funció
actualment? Formuleu una hipòtesi sobre què li acabarà passant a aquest os al cap de
milers d’anys...................................................................................................p. 7-8-9-10


-Com sabem que els essers vius no han estat sempre com ara?
Com a partir d’una cèl·lula se’n han originat tantes especies?
l’evolucionisme ens explica que a partir dels fets heretables, mutacions i gens de la població, l’esser viu cada cop s’ha anat desenvolupant més en funció delmedi en el qual es troba, per tal de sentir-se més adaptar i sense inconvenients que el facin extingir-se.
Una de les proves per les quals és podria comprovar que realment els essers ara i abans no érem iguals es a partir de les proves paleontològiques, que ens permeten veure com eren literalment abans els humans.
L’humà s’ha anat desenvolupant com els altres essers que han existit però d’unamaner més reconfortadora i confortable per a ell mateix, de tal manera que ha passat de ser un homosapiensapien a ser el què nosaltres som avui en dia. I amb un cervell més desenvolupat al dels animals la qual cosa ens permet pensar i crear-nos tot el que tenim fins ara.
-Quines són les primeres teories evolucionistes de Lamark?
Les dues teories que Lamarck va proposar van ser:-Qui era Charles Darwin? Com va arribar a enunciar la seva teoria sobre l’evolució de les especies?

a) Charles Darwin va ser un naturalista britànic que va desenvolupar el seu interès en la història natural mentre estudiava medicina a la Universitat d’Edimburg.
b) Va basar-se en el mecanisme de la supervivència dels més aptes per poder explicarl’evolució de la selecció natural
Exemple selecció natural: Una lleona té varies filles i no totes han nascut igual de resistents; moren les més febles de joves sense deixar descendència i les més resistents són les que sobreviuen i deixaran descendència. Aquest procés s’anirà repetint les següents generacions; els caràcters que s’aniran transmetent seran els de les lleones que han pogut reproduir-se is’arribarà a un punt en el qual els individus d’aquella generació seran tan diferents de la primera que s’haurà creat una nova espècie.
Selecció artificial
Va ser formulada posteriorment que la genètica aprovés la teoria de Darwin i es basa en que l’ésser humà ha seleccionat en els animals i plantes domèstics aquelles característiques favorables i així ha permès que durant generacions,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Característiques dels éssers vius
  • LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS
  • l'origen i l'evolucio de la vida
  • Éssers Vius I Funcions Vitals
  • Característiques dels éssers vius
  • Els essers vius i les seves funcions vitals
  • Els Regnes Dels Éssers Vius
  • Criteris De Classificació Dels Éssers Vius

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS