Apnedicitis

Páginas: 10 (2357 palabras) Publicado: 18 de febrero de 2012
ÍNDEX
1. Instrumental de tall i dissecció

1.1. Bisturís manuals
1.2. Tisores
1.3. Tenalles
1.4. Bisturí
1.5. Serres
1.6. Broques
1.7. Pinces de teixits.

2. Instrumental d’hemostàsia

2.1. Pinces
2.2. Separados
2.3. Pinces de camp

3. Material i instrumental de sutura

3.1. Portagulles
3.2. Sutures quirurgiques
3.3. Agulles
3.4. Grapadores
3.5. Llevagrapes

4.Instrumental de les especialitats

4.1. Instrumental de cirugía tramatologica
4.2. Instrumental de ginecología
4.3. Instrumental d’otorrinolaringologia

4.3.1. Instrumental per a oida
4.3.2. Instrumental per a nas
4.3.3. Instrumental per a gola

4.4. Instrumental de cirugía abdominal

5. Instrumental i material d’exploració
5.1. Instrumental
5.2. Material d’exploració

1. Instrumental detall i dissecció
Compren les peces que s’usen per incidir o seccionar teixits orgànics o diversos materials, apòsits, embenatges, material de sutura, etc.
1.1. Bisturís manuals
Són els instruments de tall més importants en cirurgia. Consten de:
- El mànec de bisturí: està fabricat amb acer inoxidable de tipus quirúrgic, d’alta resistència a la corrosió. Segons la seva forma i mida, els mànecsde bisturí es numeren amb una xifra.
- Les fulles de bisturí: són d’acer inoxidable o d’acer al carboni, i n’hi ha de diverses mides i formes segons el mànec que s’utilitzi i l’ús a què es detinguin.
- L’escalpel o bisturí complet: que consta de mànec i fulla en una sola peça. Està fabricat en acer inoxidable, es pot afilar quan perd el seu tall.
- Bisturís d’un sol ús: amb mànec de material deplàstic i amb una fulla d’acer inoxidable. Venen en envasos unitaris, esterilitzats i s’utilitzen sobretot en consultes, pel seu cost reduït i la seva comoditat.

1.2. Tisores

- Tisores quirúrgiques: es classifiquen en funció del tipus de puntes i de la forma de les seves rames.
Pel tipus de puntes:
 Roma-roma
 Aguda-aguda
 Roma-aguda
Per la forma de les seves rames:
 Recta
Corba

La majoria de tisores estan dissenyades per tallar teixits orgànics. Altres tisores tenen diferents usos:
- Tisores per tallar escaiola o cisalles: Molt fortes, de llargs mànecs i rames curtes i amples.
- Tisores d’embenatges i roba: Generalment colzades i amb l’extrem “botonat” per evitar lesions a la pell.
- Tisores de sutures: Més dures. Serveixen per tallar diferents materials: trossosde fil, filferros, etc.

1.3. Tenalles

- Tenalles per escaiola: Tenen unes rames curtes i amples i uns mànecs llargs i potents, amb un feix, que s’utilitza en cirurgia toràcica per seccionar costelles.

1.4. Bisturí

- Bisturí elèctric: És un aparell que s’utilitza de forma controlada corrent elèctric d’alta intensitat per tallar teixits o coagular petits vasos sanguinis.
- Bisturíultrasònic: És un instrument que realitza tall i coagulació dels teixits mitjançant ultrasons. S’utilitza sobretot en cirurgia laparoscòpica, en produir menys trauma en els teixits que el bisturí elèctric i minimitzar així els danys col•laterals en els teixits circumdants.

1.5. Serres

- Serra oscil•lant: Es tracta d’una serra que talla materials o teixits durs sense lesionar els teixits tous.S’utilitza sobretot per talls guixos o, en cirurgia traumatològica, ossos.
1.6. Broques:
Són aparells elèctrics que serveixen per perforar l’os per tal d’introduir material d’osteosíntesi durant la cirurgia de traumatologia.

1.7. Pinces de teixits
S’utilitzen per subjectar i controlar teixits durant les maniobres de cures i cirurgia.

- Pinces de dissecció: S’utilitzen persubjectar els teixits mentre són sotmesos a exposició, tall o sutura. Consisteix en dues rames metàl•liques planes unides per un extrem, com un fleix, i estan dissenyades per romandre obertes. A la cara externa de les rames tenen unes estries per facilitar-ne el maneig i la subjecció amb els dits. Els extrems poden ser llisos o tenir dents.

- Pinces d’Allis: Tenen una major capacitat de subjecció...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS