Gfgh

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (378 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dif. de sist.econ: kin es el subjecte econ? es el k té lultima respnsbiltat de prendre decisions. Quina finalitat determina les decisions econ? es busca obtenir el maxim benefici. Qin procediment calutilitzar per organitzar els recursos? s'han aplicat molts. Sist.escon. socialista:finalitat: aconseguir una distribucio igualitaria de la rikesa entre la poblacio. Pros i contres del capitalisme:Pros: incentiu del guany, els productors controlen la kuantitat de recursos. Contres: la mala distribucio de la rikesa, diferencies entre propietaris i no. Treball i benefici en el capitalisme:Conflicte dinteresos: entre interesos de treblldors i capitalistes, obtenir benefici. Reguladors de lactivitat empresarial i laboral: sindicats, lleis laborals. Mercat: ambit on comprdos i venedors es posendacord sobre la cuantitat i els presus dels bns i serv. Els productors prten al mercat els productes i els comprdos diuen si ho volen o no(que), el regateix permet fixar el preu de les mercaderies(com)i els peus determinen ki gaudira de les mercdries(per a ki). tipus: mercat de bens: sintercanvien mercaderies, mercat de factors: sintercanvien factors productius i mercats laborals. agents econ:son diferents clases de persnes ke sespecialitzen en una funcio econ. determinada. Families: el seu estalvi es lingres ke no es per consumir. la seva funció és oferir factor productius, gastar ingressosen el consum i proporcionar estalvi. Empreses: unitats econ. ke es dediken a utilitzar factor productius per produir bns i serv. E. tecnica: estudia i analitza laprofitament de recursos en laproduccio.es dona en utilitzr menys recursos posibles. E. economica: analitza el cost mes barat. es dona kuan el cost es mes barat. Estat: agen econ. k la seva funcio es coordinar lactivitat econ: dictalleis, ofereix bns i serv. Politica econ: es lintervencio ke fa lestat per intervenir sobre relacions economikes. Expensives i resctrictives.

L'economia: es la ciencia de lescassetat pke estudia...
tracking img