La morera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2086 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
|UNITAT DE PROGRAMACIO “LA MORERA” |Cicle: Infantil |Temporalització: Anual |
|NOM: SANDRA BEL |Nivell: P4 |Trimestre: Tots|
| |Curs: 2009 -2010 | |

|OBJECTIUS|
| |
|Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolentsituacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats. |
|Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.|
|Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica. |
|Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural,social, físic i material. |
|Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. |
|Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i personesadultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc. |
|Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic. ||Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada |
|Observar i analitzar els elements de l’entorn natural i la seva interacció per tal d’arribar a una visió global del medi ambient.|
|Adquirir nocions de temps, en concret de les estacions. |
|Coneixement de la morera i les seves característiques.|
|Fomentar el respecte per la terra com a font de vida i desenvolupar l’interés per no degradar-la. |...
tracking img