Mrua

Páginas: 3 (727 palabras) Publicado: 23 de febrero de 2011
Pràctica: Estudi de la caiguda d’una bola per un pla inclinat.

Objectius:

- Estudiar les magnituds que intervenen en la caiguda d’una bola per un pla inclinat des de diferents altures.

-Mesurar les dues magnituds fonamentals que intervenen (temps i longitud) per tal de poder mesurar més tard altres magnituds com la velocitat i l’acceleració.

- Fer un el gràfic x (t) a partir delsresultats obtinguts.

Material: cronòmetre, carril d’alumini, una bola, cinta mètrica i un retolador.

Hipòtesis:

- Quanta més distància estigui la bola allunyada del terra, més temps li caldràper arribar-hi i quant més temps porti la bola baixant pel carril, més velocitat agafarà.

Procediment:

- Amb el retolador, marcarem les diferents longituds del carril des de les quals deixaremanar la bola (cada 20cm).

- Després col·locarem el carril en una posició inclinada i deixarem caure la bola des de la primera distància m’entra amb el cronòmetre mesurem el temps que triga a arribaral final del carril. La deixarem caure fins a un total de 5 cops.

- Farem el mateix amb les altres mesures m’entra anem omplint la taula de resultats. Un cop els haguem fet tots, elaborarem elgràfic posició temps a partir de la taula.

- Per acabar observarem els resultats que ens mostra el gràfic.

Resultats:

|Longitud |t1 |t2 |t3 |t4|t5 |t6 |
|x1 = 140 |2,31 |2,22 |2,17 |2,29 |2,2 |2,83 |
|x2 = 120|2,17 |2,26 |2,1 |2,23 |2,08 |2,26 |
|x3 = 100 |2,17 |1,98 |1,93 |2,02|1,86 |2,12 |
|x4 = 80 |1,72 |1,72 |1,66 |1,44 |1,69 |1,85 |
|x5 = 60 |1,31...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • MRU
  • MRUA
  • MRUA
  • MRU
  • Mrua
  • MRU MRUA
  • Mru Y Mrua
  • Mru y Mrua

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS