Rempec

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 44 (10994 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ2
1.1. TORREY CANYON (i les seves conseqüències) 2
MAR MEDITERRÀNIA 4
2.1. CARACTERÍSTIQUES 4
2.2. ÀREA ESPECIAL 5
ANTECEDENTS HISTÒRICS7
3.1. IMO I OILPOL7
3.2. MARPOL7
3.3. GESAMP 10
3.4. MAP (PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO)10
3.5. CONVENI DE BARCELONA10
3.6. ROCC11
REMPEC124.1. MARC LEGAL12
4.2. PROTOCOL DE PREVENCIÓ I EMERGÈNCNIES13
4.3. OBJECTIUS15
ACCIDENTS A LA MAR MEDITERRÀNIA17
5.1. LLISTAT CRONOLÒGIC17
5.2. CARACTERÍSTIQUES18
5.3. LES GRANS CATÀSTROFES22
5.3.1. HAVEN 22
5.3.2. SERENATA IRENES 22
5.4. LEGISLACIÓ 24
6. CONCLUSIONS 26
7. BIBLIOGRAFIA 28

1. INTRODUCCIÓ

Aquest ésun treball sobre el Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC), centre pertanyent a les Nacions Unides i administrat per la International Maritime Organization (IMO). La primera part l'he dedicat a la descripció de les característiques de la Mar Mediterrània que fan que sigui considerada com una àrea especial pel conveni MARPOL, tant per les sevescaracterístiques físiques, com pel volum i les característiques del tràfic marítim que hi navega. En el següent apartat, em fixaré en els diferents antecedents històrics que han desenllaçat amb la creació del REMPEC, del que explicaré el seu origen, les seves funcions i els seus objectius. Finalment, faré un repàs i un petit anàlisi dels diferents accidents que s'han produit en els darrers anys a la MarMediterrània, i quina es la Legislació internacional sobre aquest tema.

1.1. TORREY CANYON (i les seves conseqüències)

El desastre del Torrey Canyon va ser el primer vessament de cru important, va ser l’any 1967 a les costes del Canal de la Mànega, i es va confirmar un nou perill, desconegut fins aleshores, conseqüència del nou sistema global que havia començat a partir de la RevolucióIndustrial. La contaminació, i més concretament la contaminació del medi marí. Des de l'inici dels temps, el mar havia estat la “planta de reciclatge” més eficient mai coneguda, i a partir d'aquell dia de 1967, això havia canviat. Quedava clar que els grans avenços en camps com la Ciència, la Medicina o la tècnica, que acompanyaven una nova estructura social i econòmica, embadalien a tothom. Peròaquests progressos venien de la mà de terribles desastres (fortuïts o no) que també esgarrifarien a tothom, per la seva capacitat de destrucció. Aquesta, podia ser tan devastadora, i era tan desconeguda, que fàcilment podia portar al pànic (en molts casos justificat).
Aquest seria el cas del Torrey Canyon. Aquest vessament, la primera Marea Negra coneguda, era aterradora. Les mateixes autoritats niestaven preparades, ni tenien els coneixements necessaris, ni sabien per on començar. Per això van fer, una altra ferocitat com ara bombardejar a base de Napalm i amb tota mena de productes tòxics per a fer cremar el monstre. Aquest desastre ambiental va tenir un impacte en la població força important i comportar vàries conseqüències.

Una de les conseqüències directes va ser obviament, lad'intentar conèixer amb quin tipus de monstre s'estaven enfrontant. Es van estudiar mesures de lluita, primer tentatives i més tard basades en l’experiència adquirida: incendiar els volàtils per a disminuïr la quantitat de petroli, posar barreres de contenció flotants, llançar-hi terres per a produïr flocs més pesants que l’aigua i fer que s’enfonsessin o emprar dispersants (detergents) per fer queels compostos més lleugers que no s’han cremat es distribueixin en una gran part de la columna d’aigua i fer-los desaparéixer de la superfície.
No obstant, de seguida es va veure que la millor forma de lluitar contra l'amenaça de la pol·lució era una bona defensa. La forma més eficient de no despertar-la era la de crear organismes supranacionals que es dediquessin exclusivament a preparar,...
tracking img