Repercussió del tdah en el rendiment academic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 38 (9449 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
-------------------------------------------------
Índex
| |
1. Introducció. | Pàg 1 |
PART TEÒRICA | |
2. Què és el TDAH? | Pàg 3 |
2.1. Definició i Característiques. | Pàg 3 |
2.2. Causes. | Pàg 8 |
2.3. Comportament | Pàg 10 |
2.4. Diagnòstic i tractament. | Pàg 12 |
2.5.1. Resposta educativa. | Pàg 17 |
2.5. En quèincideix? | Pàg 19 |
2. Què no és TDAH? | Pàg 22 |
3.6. Factors associats. | Pàg 23 |
PART PRÀCTICA | |
3. Observació. | Pàg 25 |
4.7. Introducció. | Pàg 25 |
4.8. Objectius. | Pàg 25 |
4.9. Informació sobre el subjecte a investigar. | Pàg 26 |
4.10. Temporització del procés. | Pàg 28 |
4.11. Contextualització. | Pàg 28 |4.12. Desenvolupament de la investigació. | Pàg 29 |
4.13. Conclusions de la investigació. | Pàg 34 |
4.14. Comparació. | Pàg 35 |
4.15.2. Lectoescriptura. | Pàg 35 |
4.15.3. Comprensió lectora. | Pàg 39 |
4.15.4. Conclusions de la comparació. | Pàg 40 |
5. Conclusions. | Pàg 41 |
6. Annexos. | Pàg 43 |
7. Bibliografia. |Pàg.61 |
| |
-------------------------------------------------
1.Introducció
“Aquest nen mai està quiet i sempre està als núvols, i a més a l’escola treu notes molt dolentes, m’han dit que ho porti al psicòleg. Això són punyetes! El que li succeeix és que el nen és molt entremaliat”. Així podria començar, el que més tard serà un procés llarg i complicat per a moltes famílies en el intent depoder explicar una sèrie de conductes anormals i dolents resultats acadèmics del seu fill o filla.
Moltes famílies es senten confuses i manifesten nombroses dificultats a l’hora d’educar al seu fill quan aquest manifesten serioses dificultats d’aprenentatge i de relació amb la seva família, amics i els seus companys d’escola o institut.
Davant d’un diagnòstic de TDAH (Trastorn d’atenció i/ohiperactivitat) n’hi ha pares i educadors que realment no saben que és el TDAH ni com influeix en la conducta i l’aprenentatge. La creença de tenir un trastorn d’atenció i/o d’hiperactivitat és sinònim d’incapacitat a l’hora de desenvolupar un treball intel·lectual. Doncs bé, és aquí on faré un punt d’inflexió per explicar de quina forma hauran d’enfrontar-se aquestes persones a una activitatque comporti una atenció i concentració sostinguda a l’hora de desenvolupar un treball intel·lectual.
La recerca del meu treball és esbrinar de quina forma aquest trastorn incideix en l’aprenentatge, en concret en l’adolescència. En aquest treball quins són els obstacles en que es troben aquestes persones i quins poden ser els factors associats al trastorn i que interfereixen en el seuaprenentatge.
La repercussió del TDAH en el rendiment acadèmic és molt important, per aquesta raó, el fet que una persona tingui un baix rendiment escolar en aquestes edats, i sigui prou entremaliat se li adjudica un TDAH, i això no és sempre és així. Per tal d’esbrinar si realment té aquest síndrome cal un diagnòstic mèdic diferencial i multidisciplinari. Tot i així només el diagnòstic noexplicaria tot el perfil d’aprenentatge que desenvolupen aquestes persones.

Aquesta seria la meva hipòtesis: valorar quins indicadors es troben estrictament relacionats amb el TDAH i quins són associats. La obtenció d’informació servirà per valorar quin indicador té més incidència en el fracàs escolar, si el trastorn o els factors associats a aquest.
La metodologia emprada en la recerca serà larecollida d’informació observant directament a l’alumne objecte d’estudi en l’àmbit educatiu on es desenvolupa les seves conductes objectes de valoració. Per aquesta raó el tema del treball és tractat des d’un punt de vista didàctic i pràctic, doncs veuré com s’assoleixen els aprenentatges amb un comportament que en moltes ocasions posen en perill l’èxit escolar d’aquests alumnes.
L’alumne amb...