Weaah

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (350 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 2 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Organismes transgenics
Els organismes transgènics són aquells que han estat modificats genèticament amb la finalitat de millorar la seva producció.
Els transgènics s'obtenen introduint un gend'una espècie al genoma d'una altra amb la finalitat que el gen introduït s'expressi en un organisme on abans no ho feia. De fet no solament introduim el gen sino també un promotor que el reguli i avegades són necessàries unes seqüències homòlogues amb les de l'organisme on introduim el gen.
Diferents tecniques emprades:
-Microinjecció
-Infecció vírica ( mètode de l' Agrobacteriumtumefaciens)
-Sistema binari
-Biolística i fibres de carbur de silicona
-Transferència electroforètica
-Cointegració
Gracies als organismes transgenics es poden obtenir diferents beneficis com perl’agricultura(cultuis resistens a malalties,tolerants a herbicides,etc..)i per l’industria(fruits que tarden en madurar,augment de la produccio,etc..)pero no tot es positiu,tambe hi han contres comperill de risc contra la salut humana i animal(toxicitat,cualitat aliment,etc..)risc pel medi ambient(persistencia transgen,entre d’altres)i risc per a l’agricultura(alteracio valor nutritiu,perduabiodversitat..)
Tomaquet *transgenic*:
{draw:frame} La poligalacturonasa és un enzim responsable de degradar les parets cel·lulars durant la maduració del tomàquet i, per tant, la seva activitat ésla responsable de la pèrdua de fermesa del fruit durant els estudis post-collida i, en última instància, del relativament breu període de bona qualitat del tomàquet per a consum fresc.El tomàquet"FlavrSavr" és un organisme genèticament modificat desenvolupat mitjançant la denominada tecnologia del ARN antisentido amb l'objecte d'ampliar la vida mitja post-collita i, per tant, la qualitat deltomàquet per a consum fresc.En aquests tomàquets s'ha assolit disminuir l'expressió del gen per a la producció de poligalactruronasa, i per tant, l'activitat d'aquest enzim durant la maduració, collita...
tracking img