מליטריזים וחינוך

Páginas: 2 (378 palabras) Publicado: 21 de diciembre de 2009
נושא המאמר?

האם יש הבדל בתוך המעמד מיליטריסט?

שאלת המחקר
הן רוצים להיות את המעמדות החברתיות, כידי לדעת אם יש הבדלים ותוך הצבא??

טענות והשערות המחקר.
מעורבות בתנועת נוער והמוטיבציה לשירותקרבי, שמיצג הבדלים בין המינים ,חברתיים, ובתוך קבוצות מעמדיות ואתניות החרות במדינת ישראל.

הנמצאים העיקרים שעלו מן המחקר?
הצבא בעיצוב הזהות היהודית ישראלית שמשפיעה על עיצוב זהותם, דימוים המרכזי של הצבהבחברה,והחברות. הרפובליקנית של המדינה המכוננות את המבנה המעמדי של החברה הישראלית.

המסקנות המרכזיות.
המאמר מתייחס על הבדלים שקיימים בתוך הצבא,על החיבור הרפובליקנית, כי חלק מההתנהלות המיליטריסטי.הקונפורמיסטים עיוורים ברגע הקריטית של ההחלטה מה תפקידם תהיה בצבא,כי התרבות והחינוך שסופחים את הילדים במשך כל חייהם להיות פטריוטים ,וחזקים כמודל האידיאלי של הגבר והאזרח,שמשרת את צורכי הצבא.
תהליך חברותזה ממסד סדר חברתי לא שוויוני נותן לגיטימציה לתהליך הגיוס ולסדר החברתי הקיים מגדיר את הגבולות היהודיים בקולקטיב הלאומי אך גם משתק את המיקום השולי של נשים וגברים מהמעמדות הנמוכים בצבא ובמדינה.

המושגיםהרפובליקנית: למפלגה זו והיה בעל השפעה ניכרת על האידיאולוגיה שלה לעתים נקראת גם בשם המפלגה הרפובליקנית, ואין לבלבל כינוי זה עם המפלגה הרפובליקנית המודרנית

המיליטריסטית: מיליטריזם הוא אידיאולוגיההמדגישה את חשיבותו של הכוח ה צבא - אף בלי קשר לצורכי הביטחון ורואה באלמנט הצבאי מטרה ויעד שעליו מתבקשת החברה

לאומיות : היא אידיאולוגיה, לפיה יש לעם הזכות לקיים שלטון עצמי גישה זו קשורה קשר הדוקלמדינת הלאום ושאיפתה העליונה היא, בדרך-כלל, קיומה של מדינה כזו כהגשמתו של עקרון זה - הלא היא זכות להגדרה עצמית של לאום. לפי תיאוריות לאומיות קיצוניות, העיקרון החשוב ביותר בחיים החברתיים הוא הלאום

הגמוני:הגמוניה - שלטון מוחלט ב חברה המצוי בידיה של קבוצה חברתית מסוימת, שהשיגה אותו תוך שיתופי פעולה בין השליטים החומריים של החברה, לבין השליטים

קונפורמיות : תואמנות היא הליכה בתלם, הסתגלות, שינוי בהתנהגותאו אמונות של אינדיבידואלים בהתאם לנורמות או כללים הנהוגים בחברה או בקבוצה

גבריות: הוא מושג המתאר את מכלול דרכי ההתנהגות המאפיינים את הגבר. המושג אינו קבוע, והוא תלוי זמן ומקום...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS