008 Exercicis Trigonometria per pàgina web

Páginas: 4 (904 palabras) Publicado: 23 de enero de 2016
Exercicis per a lliurar com a molt tard el dia 05-05-2015
En la resposta s’hi han d’incloure les operacions fetes i
Departament de Matemàtiques
els passos seguits. La resposta ha de ser en aquestsfulls
Nom i cognoms:_____________________________________________ Curs_______________

Exercici 1: Aquest és un exercici considerat bàsic. Si no es fa bé almenys en un 75%
la qualificació de la fitxa nopodrà ser superior a D. En cas que no es faci aquest
exercici, la fitxa es considerarà directament no presentada.
2x
 x3
 3x  8
a. Resol:
x
 1 
3
6
4

b.

Calcula aplicant la fórmula de lesidentitats notables:  7 x  52

c.

Resol: 12 x 2  2 x  11  0

d.

Calcula i simplifica

3x  3 5 x  2 6 x  2


2
8
6

Exercici 2: Utilitzant la calculadora omple la taula següent. Indicaels angles en graus
minuts i segons. Indica les raons trigonomètriques amb 4 decimals i arrodoniment (com
que és un exercici de calculadora, no cal que indiquis les operacions fetes).
Angle
32º23º15’12”
Sinus
0,8910
Cosinus
0,9848
Tangent
0,9004
Exercici 3: Sabem que el sinus de un angle A és 0,8910. Calcula les altres raons
trigonomètriques de l’angle fent servir les relacions que hi ha entre elles(per tant, no
pots fer servir la funció arc). Indica els resultats amb quatre decimals i arrodoniment.

Exercici 4: Calcula les raons trigonomètriques d’un dels angles aguts d’un triangle
rectangle decatets 8 i 12 en forma de fracció i/o arrels simplificades. Indica les
operacions fetes pas a pas. Sense un dibuix (no cal que sigui amb regle), la qualificació
de tota la fitxa serà de no presentada. Exercicis per a lliurar com a molt tard el dia 05-05-2015
En la resposta s’hi han d’incloure les operacions fetes i
Departament de Matemàtiques
els passos seguits. La resposta ha de ser en aquestsfulls
Nom i cognoms:_____________________________________________ Curs_______________

Exercici 5: Resol els següents triangles rectangle (les majúscules indiquen angles i les
minúscules...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Página web
  • Paginas Web
  • Paginas Web
  • paginas web
  • Pagina web
  • Pagina web
  • Paginas Web
  • Paginas Web

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS