2a Guerra Mundial

Páginas: 7 (1733 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2014
La Societat de Nacions
• Un dels 14 punts del president Wilson proposa la creació d´un organisme internacional que resolgui de forma

dialogada els conflictes i que garanteixi la pau i la seguretat

• El Tractat de Versalles aprova la creació de l´SDN
Secretaria

Exclusió de
l´URSS

Paper de coordinació

SDN

Consell

Societat de Nacions

Organ directiu

Exclusió dels estatsperdedors de la Primera
Guerra Mundial

Assamblea

Hi participen tots
els estats menbres

Exclusió de
les colònies

Tribunal
Internacional de Justícia

Seu a Ginebra

Seu a la Haia

Auto-exclusió dels EUA

OIT

Organització Internacional
del Treball

• Manca de representativitat
“Club de blancs, occidentals i rics”
• Manca d´eficàcia
Simples condemnes morals: • Ex:Guerra de Manxúria
Invasió d´Etiòpia

La Postguerra

L´esperit de Versalles

L´esperit de Locarno

1918-1924

1925-1929

• Revengisme:

• Creixement econòmic:

• No es resolen els problemes, sinó que
s´agreugen els recels entre els antics enemics

• L´economia europea supera les
conseqüències més dures de la guerra i
inicia una etapa d´expansió econòmica

• Deutes iReparacions:

• Distensió:

• Situació de crisi econòmica provocada per la
guerra

• Els antics aliats accepten rebaixar les
seves exigències a Alemanya i aquesta
torna a participar de les relacions
internacionals

• Els antics aliats esperen eixugar el deute
gràcies al pagament d´unes reparacions de
guerra desproporcionades

• Pla Dawes (1924): Pla nord-americà per
reduir les reparacionsi millorar la capacitat
de pagament d´Alemanya

• 1923.Ocupació francesa del Rhur (Renània)

• Amenaça bolxevic:

• Acords de Locarno (1925):

• La crisi de la postguerra, fa temer que
l´exemple rus s´escampi a d´altres països:
• 1918. Revolució espartaquista a Alemanya.
Liderada per Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht
• 1919. Breu periode de govern comunista
presidit per Béla Kun

•Nous problemes fronterers:
• 1922. Litigi entre Grècia i Turquia
Mustafa Kemal funda la Turquia moderna
(republicana, laica, pro-occidental i
nacionalment uniforme)
• 1922. Independència d´Irlanda
Lluita armanda per part de l´IRA
Lluita política per part del Sinn Fein
Lideratge d´A.Griffith, E. de Valera i M.Collins
Partició de l´illa (problema nord-irlandès)

.

t
en e
m t
ga deuPa e
d

EUA
Pa
de gam
de en
ut t
e

Regne Unit

$

Préstec

França

Pa
re gam
pa e
ra nt
ci d
on e
s

Alemanya
e
td s
en n
m cio
a a
ag par
P e
r

- Acceptació de les noves fronteres
(Alsàcia-Lorena)
- Ingrés d´Alemanya a l´SDN
- Rebaixa de les reparacions
- Crèdits nord-americans a Alemanya

• Pacte Briand Kellog (1929):
- Renuncia a la guerra(pacifisme)
.

- Cooperació europea (projecte d´unió
aduanera)

• Pla Young (1930): Nova retallada en les
reparacions de guerra. Ja no s´arribaràa
aplicar per l´inici de la crisi econòmica

Els anys 20 als EUA
• Els presidents nord-americans dels anys 20 (Harding, Coolidge i Hoover) van desmarcar-se dels problemes europeus
aïllacionisme

• Després de la Primera Guerra Mundial els EUAaconsegueix el lideratge econòmic mundial
especialment en el comerç exterior

• Forta influència econòmica a tot llatinoamèrica
• Prosperitat econòmica

l´era del dòlar

“Els feliços anys 20”

• Aparició de la societat de consum

• automòbils
• electrodomèstics
• habitatges

• Expansió de la publicitat
• Explosió de l´oci
• esports (tenis, beisbol, futbol…)
• música popular (jazz,xarleston…)
• Teatre i cinema (mut fins el 1927)
• naixement de la radio
• Canvi en la situació de la dona
• Plena obtenció de la capacitat política i civil
• Increment de la incorporació al treball i a l´educació
• Liberalització dels costums: moda, moral, sexualitat
Harding • Augment descontrolat del crèdit
Coolidge • necessitat d´augmentar la capacitat de consum
Hoover
1921-1923...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 2A Guerra Mundial
  • Consecuencias 2a Guerra Mundial
  • 2a guerra mundial
  • 2a guerra mundial
  • 2a guerra mundial
  • La 2a guerra mundial
  • La 2a guerra mundial
  • 2a GUERRA MUNDIAL

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS