2Neso T-4

Páginas: 3 (535 palabras) Publicado: 10 de junio de 2012
1- Introducció a l’estudi de màquines
1.1- Aprofitament de l’energia
Podem dir que les màquines tenen una funció bàsica: suplir, estalviar o multiplicar l'esforç humà necessari per a larealització d'un treball. Però perquè una màquina funcioni es necessita energia. De fet, quan hem anomenat la força del vent, de l'aigua o del foc, ens referíem bàsicament a l'energia que aporten aquestsfenòmens. Una màquina és un conjunt de dispositius capaços de transformar l'energia en treball útil o en un altre tipus d'energia.
Antigament eren les persones o els animals domèstics els qui haviende transportar càrregues. Era el que s'anomena «força de sang».
1.2- Treball
S'anomena treball l'acció d'aplicar una o més forces sobre un cos i provocar o modificar-ne el moviment. El treballs'expressa matemàticament:
W = F · s (J)
La unitat de treball és el joule (J), i equival al treball realitzat per una força d'un newton que, aplicada sobre un cos, li provoca un desplaçament d'unmetre
1 joule = 1 newton · 1 metre
1.3- Energia
L'energia és la capacitat de realitzar un treball. En conseqüència, la unitat de treball és la mateixa que la d'energia: eljoule. Les màquinesnecessiten energia per funcionar, però mai no transformen la totalitat de l'energia que reben en treball útil. Això es deu al fet que les màquines no són perfectes, i en el seu funcionament es perdpart de l'energia que reben i, per tant, sempre retornen una quantitat de treball o d'energia inferior a l'energia que consumeixen.

1.4- Potència
S'anomena potència la rapidesa amb què es duu aterme el treball o es transforma l'energia. L’expressio matemática és;
P= W/At
P és la potència en watts, W, el treball en joules, i Δt, l'interval de temps en segons en el qual es duu a terme eltreball.
Fixa't que la unitat de potència és el watt, ja que:
1 watt= 1 jougle/1 segon.
També s'utilitzen molt el quilowatt (kW) i el cavall de vapor (CV) com a unitats de potència.
1 kW = 1 000...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Reflexion U 4 T 3
  • Pregunta Examen De T Tulo 4
  • Relatoria 4 Consejo T Cnico
  • Gestión integral de riesgos t.4
  • Gestión integral de riesgos t.4
  • Resumen Libro CMC T.4
  • CONGRESOS T NICOS DE BALONCESTO JDCM 201 4
  • 4 Escaleta Gui n T cnico CORREGIDO

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS