Acidos y bases

Páginas: 2 (284 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2010
Practica fisica i quimica

Objectius

Observar i aprendre a mesurar el ph de diferents solucions. Veure l’efecte dels acids en metalls

Materials

- Paper indicador- HCl
- NaOh
- H2O
- H2O + sabo
- Desengrasant
- Suc
- Netejacristalls
- Alcohol
- Vinagre
- Listerine
- Suc exprimit
-Salfuman
- Lejia
- Safata
- Ferro
- Clau
- Zinc
- Alumini
- Tubs d’assaig
- Paper indicador

Procediment

1. Posar els productes en la safata2. Tallar el paper indicador i posarlo en les solucions
3. Apuntar els resultats en la pisarra. Segons el color en que es torni el paper, sabrem el nivell de ph
4.Apuntar els resultats dels companys
5. Agafar 4 tubs d’assaig i posar dins de cadascun ferro, 1 clau, zinc i alumini
6. Ficar acid als tubs i observar
7. Comparar elsresultats amb els companys y apuntar els resultats

Dades

PH |HCl |NaOh |H2O |H20+Sabo |desengrasant |suc |netejacristalls |Alcohol |vinagre |listerine |Suc exprimit |salfuman |lejia ||A/M/J |2 |10 |7 |7 | |3 | |4 |3 |8 |3 | |9 | |J/I/B |1 |10 |7 |6 | |4 |5 |5 |3 |6 | | | | |C/D/F |1 |10 |6 |6 |8 |4 | |4 |3 |5 | |1 | | |M/L/Y |2 |10 |5 |6 | |3 |5 |5 |3 |1 | | | ||M/A/M |1 |10 |7 |6 |10 |3 |6 |3 |3 |5 | | | | |D/S |1 |10 |8 |6 | |3 |6 |6 |2 |4 | | | | |

1: Clau |
2: Zinc |
3: Ferro |----------------------( +acid clorhidric
4: Alumini |

Grup Marcelo:
1 S’esta oxidant
2 No s’oxida
3 S’oxida
4 No s’oxida

El nostre grup:
1 S’esta oxidant
2 No s’oxida
3 S’oxida
4 No s’oxidaConclusions

Podem veure que els resultats de la classe en general son molt similars. En NaOh hem coincidit tots
Els metalls reaccionen amb l’acid per formar sal i hidrogen
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Acidos y bases
  • Acidos y bases
  • acidos y bases
  • acidos y bases
  • acidos y bases
  • acidos base
  • acidos y bases
  • Acido-Base

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS