Activitat 1. Obsolescència Programada

Páginas: 2 (455 palabras) Publicado: 15 de noviembre de 2012
Social
- L’obsolescència programada és el motor secret de la societat actual.
- La societat es va veure en una crisi en el 1929 a causa del excés de consum i sobre producció en massa.
- Es vaarribar al punt de demanar crèdits per comprar coses innecessàries, ja no es comprava per necessitat sinó per diversió.

Tecnològic
- Els enginyers dissenyaven productes de menor qualitat alsconeguts, la qual cosa resultava frustrant per la seva carrera professional.
- Se’ls obligava a investigar en productes amb vides útils programades per fallar.
- Inclús se’ls pressionava, se’ls perseguiasi no ho feien i eren multats per comitès empresarials del mateix sector.
- Un enginyer francès va pensar com re inventar el procés productiu d’una fàbrica tèxtil que utilitzava productes químicsmolt contaminants, va reduir totes les substàncies utilitzades a tan sols 36 substancies totes elles biodegradables, aconseguint així minimitzar l’impacta mediambiental que causava els residus tèxtilsgenerats després de la seva utilització.

Institucional
- Es controlaven els mercats amb comitès que multaven si no es complien els requisits.
- Es va crear una organització clandestina deempresaris que obligava i pensava la manera de produir més reduint la vida útil dels productes.
- Bernard London volia obligar a que tots els productes tinguessin la obsolescència programada per realçar elsmercats i sortir de la crisi.
- Les empreses per solucionar les demandes, donaven compensacions als demandants i allargaven la garantía dels productes.

Ambiental
- El consum en excés del que no ésnecessari provoca la extra generació de residus, aparentment espatllats que encara haguessin pogut prolongar la seva vida útil, si no fos per la obsolescència programada.
- Abocadors plens deresidus sense lloc per ubicar-los, fins al punt de haver-los d’enviar a països subdesenvolupats per no haver de conviure amb ells, justificant aquest enviament com a productes de segona mà quan realment...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Obsolescencia programada
  • Obsolescencia Programada
  • Obsolescencia Programada
  • Obsolescencia programada
  • Obsolescencia Programada
  • obsolescencia programada
  • Obsolescencia Programada
  • obsolescencia programada

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS