agrthgbtd

Páginas: 4 (886 palabras) Publicado: 17 de diciembre de 2013
Autor: CRAI

Manual d'Aranzadi Westlaw
1.

Contingut

Westlaw Aranzadi és una base de dades jurídica espanyola que inclou: legislació, jurisprudència,
bibliografia, projectes de llei,convenis col·lectius i formularis.
L’apartat de Legislación conté les disposicions estatals, autonòmiques (ambdues a text complet a
partir de 1978) i comunitàries.
L’apartat de Jurisprudencia conté totesles sentències del Tribunal Constitucional; la jurisprudència
del Tribunal Suprem a partir de l’any 1992 i una àmplia selecció dels anys anteriors; selecció de la
jurisprudència dels TribunalsSuperiors de Justícia, Audiències Provincials i Audiència Nacional i
igualment del Tribunal Europeu dels Drets Humans i del Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees.
L’apartat Bibliografía contéreferències bibliogràfiques i articles a text complet.
A més d’aquestes seccions també es poden consultar els apartats de Proyectos de Ley d’àmbit
estatal, Convenios Colectivos i Formularios.

2.Cerca

En aquest apartat podem veure els diferents tipus de cerca que permet aquesta base de dades.
Apartat 2.1 Cerca universal
Permet cercar el document a tota la base de dades des de lapantalla inicial.
Apartat 2.2 Cerca per tipus de document (Legislación, Jurisprudencia, Bibliografía...)
Cal seleccionar la pestanya que ens interessa. No és necessari omplir tots els camps de cerca. Perdefecte surten els camps més utilitzats, però els podem ampliar anant a Búsqueda Avanzada.
Per combinar més d’un terme dins d’un mateix camp cal utilitzar els operadors que venen indicats en
unapestanya des de qualsevol pantalla de cerca
Un cop feta la cerca obtindrem una llista de resultats sobre la qual podrem afinar omplint el camp
Buscar en los resultados. Els resultats obtingutsapareixen classificats per tipus de document. Cada
llista de resultats es subdivideix en diferents categories depenent del tipus de cerca que s’hagi
realitzat.
Apartat 2.3 Altres eines de cerca


...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS