Aldo

Páginas: 3 (611 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2013
LOS NÚMEROS CUÁNTICOS
A posición dos electrones no átomo ven determinado polos números cuánticos resultados da ecuación de onda ( Schrödinger)
impoñen uns valores posibles “cuantizados” adeterminadas magnitudes físicas

Número cuántico principal “n”
Indica o volumen efectivo do átomo e o nivel de enerxía
Pode tomar valores enteiros : n: 1 2 3 4 5 6 7nivel: K L M N O P Q

Número cuántico secundario ou azimutal “l”
Indica os subniveles (asociados a las lineas espectrales)
Toma valoresdesde 0 ------ n -1
l = 0 subnivel = grupo de orbitales tipo “s (sharp = definida)
l =1 orbital tipo “p” (principal)
l = 2 orbital tipo“d” (difusa)
l = 3 orbital tipo “f” (fundamental)

Número cuántico magnético “ m”
Fixa a orientación do orbital no espacio
Tomavalores desde – l ------ 0 ----- +l
Si l = 0 => orbital “s” ----( m = 0
-1 px
Si l = 1 => “p” => m = 0 pz+1 py

-2
-1
Si l =2 => “d” => m = 0 5 orbitales “d” diferentes+1
+2

Si l = 3 => “f” ( m = -3 , -2 , -1 , 0, +1, +2, +3 ( 7 orbitales “f” diferentes)

Número cuánticode Spin “s”
Foi postulado para explicar a existencia de dous electróns con enerxía moi parecida no mesmo orbital.
Determina o valor de unha propiedade do electrón pola que se comporta como unpequeno imán.
Según o sentido del xiro ( ou o alineamento do campo magnético creado polo electrón e o campo magnético externo) dáselle os valores
+ 1/2 y –1/2
Un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • aldo
  • Aldo
  • ALDO
  • Aldo
  • Aldo
  • aldo
  • Aldo
  • Aldo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS