Anatomía Aplicada Huesos, Músculos Y Articulaciones

Páginas: 7 (1695 palabras) Publicado: 17 de junio de 2012
Què és l’anatomia? I la fisiologia?
* Anatomia: Tallar el cos per a examinar les seves parts (disciplina descriptiva).
* Fisiologia: Estudi de la funció, el comportament dels sistemes (disciplina experimental).
* 1.2 El Sistema ossi
* Forma part, juntament amb el sistema muscular, de l’aparell locomotor.
* Funcions:
* Mantenir la posició i l’estructura del cos.* Proporcionar les palanques de moviment.
* Protegir òrgans delicats creant cavitats.
* ASPECTE EXTERN D’ALGUNS OSSOS
* Irregularitats: tuberositats,
apòfisis ...on s’inserten lligaments
i tendons.
* Forats: comuniquen l’exterior amb l’interior de l’os. És per on passen els vasos sanguinis que nutreixen al teixit.
* En zones articulars: La superfície de l’osés molt llisa (a diferència de la resta de l’estructura). Estan recobertes per un cartílag.
* TIPUS D’OSSOS
* Llargs:
* Predomina longitud sobre l’amplitud.
* Els extrems articulars es troben allunyats entre sí.
* Distingim tres parts: 1 diàfisi (part central) i 2 epífisis (extrems amb les superfícies articulars). Ex.: fèmur.
* Curts:
* L’amplitudés similar a la longitud. Ex.: vèrtebres.
* Plans:
* Prims i amples. Ex.: crani, escàpula, costelles.

1.3 El Sistema articular
* Articulacions:
* Punts d’unió entre dos o més ossos.
* Permeten el moviment de l’aparell locomotor i ajuden a amortiguar les forces reactives que incideixen sobre el cos al moure’ns.
* ESTRUCTURA DE LES ARTICULACIONS
*Superfícies articulars recobertes de cartílag.
* Càpsula articular que envolta l’articulació i l’aïlla de l’exterior.
* Membrana sinovial i líquid sinovial que nudreixen i lubriquen l’articulació.
* Lligaments: donen estabilitat a l’estructura.
* Algunes articulacions amb superfícies articulars poc estables tenen estructures cartilaginoses (meniscs ) entre les dues superfícies.* TIPUS D’ARTICULACIONS
Es classifiquen segons el tipus de moviment que fan:
* Sinartrosis: sense moviment. Ex.: ossos del crani o la pelvis.
* Diartrosis: amb moviment:
* Artròdies, troclees, trocoides, cadira de muntar (o encaix recíproc), condílies i enartrosis.
* 1.4 El Sistema muscular
* Múscul:
* És el sistema funcional de l’aparell locomotor.* El pes de la musculatura, repecte al total del cos en una act. de tipus mitjà, sól ser del 32-36%. Un culturista pot arribar al 50%.
* CLASSIFICACIÓ DELS MÚSCULS
* Els músculs els podem classificar per:
* La seva forma
* La seva funció

SISTEMES AUXILIARS DELS MÚSCULS
* Aponeurosi o fàscia. Aïlla uns músculs d’altres. La continuació d’aquesta en els extrems formael tendó.
* Bossa serosa. En relleus ossis molt rugosos.
* Vaina tendinosa. Envolten el tendó.
* PLANS
* Representació imaginària que pasa a través del cos en la seva posició anatòmica.
* Pla sagital: divideix el cos en dues meitats, dreta i esquerra
* Pla frontal: divideix el cos en meitat anterior i posterior
* Pla transversal: divideix el cos en part superiori inferior
2.1. Extremitats superiors
a) Ossos
a.1. Ossos de la cintura escapular:
* Escàpula (omoplat)
* Clavícula
* L’escàpula o omòplat és un os parell pla i triangular. Forma amb la clavícula la cintura escapular. Es mouen gràcies a l’articulació acromioclavicular.
* La clavícula (òs parell, curt i cilíndric) es mou amb l’estèrnum mitjançant l’articulació esternoclavicular.a.2. Ossos del braç
* Húmer
És un os parell i llarg. Té dues epífisis (proximal i distal) i una diáfisi.
* Part sup.: articulació escàpulo-humeral
* Part inf. articulació amb dues cavitats per al cúbit i el radi

a.3. Ossos de l’avantbraç
* Cúbit
* Radi
* El cúbit és un os parell i llarg. Té dues epífisis i una diáfisi. Forma prismàtica.
* El radi és un os parell i llarg. Té...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Anatomia (Musculos Y Huesos)
  • Anatomia Hueso Y Musculo
  • Huesos, articulaciones, musculos
  • Patologías huesos, músculos y articulaciones.
  • huesos, articulaciones y musculos
  • Articulaciones, huesos y musculos
  • Comparacion De Huesos Articulaciones Y Musculos
  • Anatomía huesos musculos y primeros auxilios

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS