Anorexia

Páginas: 5 (1040 palabras) Publicado: 13 de junio de 2012
L'anorèxia és el Trastorn de la Conducta Alimentària caracteritzat per la presència d'una pèrdua deliberada de pes. La persona afectada d'anorèxia es nega a mantenir el seu pes corporal dins dels paràmetres considerats normals per al seu grup d'edat i estatura, perquè té una percepció completament distorsionada de la seva figura corporal.
Les persones amb anorèxia estan constantment fent dieta.Per a ells la restricció en la ingesta d'aliments és un mètode emocional per sentir que controlen les seves pròpies vides; és la "solució" a tots els seus problemes.
La majoria de les persones que estan afectades d'anorèxia nerviosa es neguen a reconèixer que tenen aquesta malaltia, i la repetició d'aquest tipus de conductes va deteriorant dia a dia la seva salut física i la seva autoestima.El dejuni autoimposat pot portar aquestes persones a un estat important de desnutrició i pot afectar el sistema endocrí, gastrointestinal, cardiovascular o ossi, entre d'altres, que pot resultar fatal en els casos més greus


Tipus

Hi ha diversos tipus d'anorèxia:
Anorèxia nerviosa primària: Provoca la por de pujar de pes. L'anorèxia nerviosa està lligada al sexe femení de manera rotunda:un 90-95% de les persones afectades són dones i l'edat sol estar entre els 12 i els 25 anys, i és més freqüent entre els 12 i els 17.
Anorèxia de tipus restrictiu, coneguda com a anorèxia nerviosa, que limita estrictament la ingestió d'aliments, concretament els que contenen carbohidrats i grassa.

Anorèxia nerviosa secundària ve donada com a conseqüència d'una malaltia psiquiàtrica coml'esquizofrènia o la depressió.
Anorèxia sexual, provoca la por de la intimitat fins al punt que la persona que la sofreix, presenta ansietat davant el sexe o qualsevol altre contingut emocional o que impliqui una relació íntima.Causes
Hi ha molts enfocaments diferents però totes elles senyalen dues fases en el tractament d'aquest problema:com a primer pas ha de recuperar el pes a través d'unarealimentació controlada mèdicament. La recuperació física duu junt a ella una millora en alguns aspectes psicològics com la percepció de la imatge corporal o la obsessió pel pes. Una vegada que l'estat físic ha millorat, el tractament es centra en els pensaments, sentiments i conductes que resulten poc adaptatives. Es tracta de millorar l'autoestima i d'estimular noves formes d'expressarsentiments i valorar-se a sí mateix, reconciliant a la persona amb el seu cos i les seves necessitatsMAnifestacions
Es queixen freqüentment de estar grosses/os
Prefereixen menjar tot sol
Es preocupen exageradament pel contingut de calories dels aliments i per les dietes d'aprimar-se.
Eviten el consum de determinats aliments: dolços, pa, patates, arròs, cigrons, mongetes i altres. Cada diaeliminen més aliments, quedant solament verdures, fruites i aliments "light". Poden fins i tot evitar els líquids. A més poden presentar un interès especial per la nutrició dels restants membres de la família.
Augmenten l'activitat física per a afavorir la pèrdua de pes.
S'oposen a menjar quantitats normals a pesar dels precs, recomanacions, ordres i/o amenaces dels familiars i fins i tot delsmetges.
Vomiten d'amagat després de menjar.
Utilitzen laxants o herbes aprimadores

-Se'ls nota la pell seca i pàlida.Símptomes
Hi ha diverses maneres de detectar la malaltia, entre les quals cal destacar les següents:
Negar-se a mantenir un pes igual o superior al valor mínim que correspon a la seva edat i alçada.
Pèrdua important de pes, i afirmar que s'està gras tot i que s'està prim.Reduir el consum d'aliments, especialment els que porten més greix i calories.
Es tornen cada cop més introvertides i més aïllades de tota la vida social.
Agressivitat, tristesa i aïllament de la família i amics.
Jutjar la seva vida sota la visió de la imatge personal, la bellesa, el triomf...
Concentració en els estudis però amb més dificultats que abans.
Menjar tota sola.
Augment de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • No a la anorexia
  • Anorexia
  • ¿Que es la anorexia?
  • Anorexia
  • Anorexia
  • Anorexia
  • Anorexia
  • Anorexia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS