Aprenda a conducir facil pdf

Páginas: 16 (3904 palabras) Publicado: 2 de septiembre de 2012
Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 1 de 13 PAU 2012 Pautes de correcció Llengua catalana i literatura
SÈRIE 3 Opció A 1.Comprensió lectora 1.1. La solució correcta és bada Solució correcta: 0,5 punts Solució incorrecta: -0’15 punts Cap resposta: 0 punts 1.2. Les frases que es podien reproduir són: “reposava una estoneta, guaitant placèvolament d’ací d’allà” “vaaturar la mirada vagarosa” “s’atalaià del caparràs d’un bou que remugava, fent muntar i baixar l’ampla cornamenta” “Recollí la mirada més ençà” Dues frases correctes: 0,5 punts Una frase correcta: 0,25 punts Cap frase correcta: 0 punts Observació: El fragment “A l’avi Palau va fadigar-lo aquell esforç constant de son fill i n’apartà peresosament la mirada”, no s’hauria de considerar com un bonexemple, ja que en sentit estricte deixa de mirar com el fill tallava llenya, cansat de veure (“n’apartà peresosament la mirada”) com treballava tant (“A l’avi Palau va fadigar-lo aquell esforç constant de son fill”) 1.3.Els éssers vius, persones o animals, que veu o contempla l’avi Palau són els següents. La Samaruga, la de can Perdiu, els pollets, el bou, el seu fill, el Llombric 0,2 punts per cada nom5 noms correctes: 1punt 1.4. Els sinònims són els següents: Desant: endreçant, guardant, col·locant Potinejant en la pols: remenant la pols; fent potineries amb la pols; fent porqueries amb la pols; pastifejant en la pols; embrutant-se amb la pols regalaven: regalimaven, baixaven, queien, lliscaven 0,25 punts per cada sinònim correcte

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la UniversitatPàgina 2 de 13 PAU 2012 Pautes de correcció Llengua catalana i literatura

1.5. L’anàlisi morfològica és la següent s’enarcava s: pronom en: prefix arc: arrel, nucli a: vocal temàtica (1a conjugació) va: terminació verbal d’imperfet d’indicatiu esbufegava es: prefix (o prefix intensificador) buf: arrel, nucli ec (o eg): sufix (o infix) a: vocal temàtica (1a conjugació) va: terminació verbald’imperfet d’indicatiu 0,25 punts: anàlisi incompleta o no del tot correcta 0’5 punts: anàlisi correcta i completa També es donarà per bona aquesta anàlisi: verb, tercera persona, singular, imperfet d’indicatiu. 1.6.1. En Met és el fill “bordet” d’una dona soltera considerada mig bruixa. Viu marginat de la societat: gairebé no parla (“sense ser mut ho semblava”), i ningú li parla. En Met pateix unprocés d’alienació espiritual que el duu fatalment a la mort. En un sermó de Quaresma, en Met queda fascinat per la vida de Jesús. Les paraules del predicador de Quaresma li provoquen inquietud espiritual, que el porten a perseguir un ideal sublim que no pot comprendre. A partir d’aquest moment, entra en una fase de deliris i visions que el porten a sentir-se cridat per Jesús, a seguir el seu camí desacrifici. 0’5 punts per una caracterització completa i coherent 0’25 punts per una caracterització no prou completa i poc precisa 1.6.2. Tomàs, marit de Laura i hereu de cals Mutanyola de Comarquinal, coneguda com a can Calçot. Tomàs maltracta la seva germana, Teresa. Aquesta està acostumada a seguir ordres, no replica mai i sempre feineja. En Tomàs no té cap mirament a l’hora d’adreçar-se-li, lidiu les coses de qualsevol manera, sense cap delicadesa. Té un comportament misogin. 0’5 punts per una caracterització completa coherent 0’25 punts per una caracterització no prou completa i coherent

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 3 de 13 PAU 2012 Pautes de correcció Llengua catalana i literatura

2.Expressió 2.1. Les alternatives podrien ser aquestes:Arborava: alçava/aixecava la tenia en punt de suspensió sobre sa testa: l’aguantava/la mantenia/la sostenia damunt el cap la deixava caure com un pes mort i amb rapidesa de llamp: la llençava (o llançava) /la precipitava/la feia baixar amb força i veloçment/precipitadament s’endinsava: entrava /penetrava/s’introduïa Es donarà per bona qualsevol altra alternativa adequada 0,25 punts per cada...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • manual para aprender a conducir chile pdf
  • Aprende Facilmente
  • Aprender Es Facil
  • APRENDE FACIL
  • Aprender A Programar Microcontroladores Es Muy Fácil
  • Canciones en ingles faciles de aprender
  • aprende los verbos de ingles muy facil
  • Matemática fácil de aprender

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS