Aprendiendo para el amor y la violencia

Páginas: 15 (3564 palabras) Publicado: 18 de noviembre de 2011
APRENDIENDO PARA EL AMOR O PARA LA VIOLENCIA

Las relaciones en las discotecas

Índex

1 Introducció 2
2 Idees principals de l’autora 3
3 Opinió personal 9
4 Conclusió 11
5 Bibliografia 13

1 Introducció

”Aprendiendo para el amor o para la violencia: Las relaciones en las discotecas” és una obra d’Elena Duque. L’autora és professora a una Universitat de Mèxic, però va cursar el seudoctorat i, a més a més, va exercir com a professora, a la Universitat de Barcelona. També, va ser investigadora del CIDE (Centre d’Investigació i Documentació Educativa del Ministeri d’Educació i Ciència d’Espanya), i des dels 14 anys, ha viscut intensament les discoteques, inclús, hi ha treballat ballant.

La defensa d’aquests espais lúdics i el seu coneixement de la influència que tenen enla formació afectiva i sexual, la van duu a redactar aquest llibre. Es tracta d’una investigació sobre les relacions que s’estableixen a les discoteques, sobre què podem fer per evitar la violència i potenciar l’amor. També, parla de les actituds i comportaments que accepten els maltractaments i, bàsicament, relata les diferències entre els homes i les dones, el feminisme, i les discriminacions dela dona en l’àmbit privat. Tot això, a través de la seva pròpia experiència i a través de dades científiques.

El llibre reflexa la realitat que hem viscut i vivim, i pot ajudar a entendre què li està passant a aquesta, respecte els temes exposats i amb un centre concret, la dona. L’autora usa un vocabulari molt entenedor, tant, que fa que sigui molt fàcil de comprendre, de llegir i no es facigens pesada la seva lectura i l’anàlisi d’aquesta. A més a més, Elena argumenta i exemplifica tot el que explica.

Aquest treball intenta aprofundir i valorar el llibre d’Elena, reflexionar i debatre les diferents idees de l’autora. Bàsicament, el treball es divideix en tres parts. En la primera, s’exposen les idees principals de l’autora, un breu resum del que ella ens vol transmetre. En segonlloc, es porta a terme un debat crític sobre les idees plantejades i, finalment, i en la tercera part, hi ha la conclusió del treball.

2 Idees principals de l’autora

Les argumentacions, idees, coneixements, informacions, afirmacions i interrogants d’Elena Duque són molt clars i senzills d’entendre. Ja que, com he dit, l’autora usa un vocabulari entenedor i exemplifica tot el que argumenta.El llibre analitza la lluita per una societat més igualitària, on hi hagi relacions satisfactòries sense cap mena de violència, i s’estructura així:

1. Les discoteques: Breu resum de la història d’aquestes com espais de socialització. I, concretament, com influeixen en la dona, en la seva emancipació i llibertat i com influeixen en les relacions afectives i sexuals que s’estableixen.

2. Elpaper del feminisme: Parla del feminisme dialògic (diàleg igualitari), analitzant les relacions en les discoteques des de tres punts: relacions igualitàries, llibertat sexual i solidaritat femenina.

3. Tracta sobre les teories de les relacions afectives i sexuals, parla de l’amor, de la sexualitat, de l’atracció, de la racionalitat i de les emocions.

4. Què diuen els nois i noies sobre lesrelacions de les discoteques? En aquest apartat hi intervenen una sèrie d’opinions de diferents joves sobre les relacions que estableixen en les discoteques i de les desigualtats que s’hi troben entre dones i homes.

5. Finalment, en l’últim punt, on es conclou el llibre, s’hi recullen els aspectes més rellevants de la lectura i aquells elements que socialitzen per a la violència de gènere iaquells que exerceixen una socialització preventiva d’aquesta violència.

Per començar pel principi, i situar-nos en el temps, a continuació, s’hi troba una breu descripció històrica, que permet veure com els canvis socials han afectat als canvis de les discoteques, i a la vegada, són un reflex i han incidit en l’alliberació femenina i en les relacions afectives i sexuals.
Durant el S.XX,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Aprendiendo para el amor o para la violencia
  • Aprendiendo Para El Amor O Para La Violencia
  • Aprendiendo Para El Amor o Para La Violencia
  • "Aprendiendo para el amor o para la violencia"
  • Aprendiendo para el amor o la violencia (elena duque)
  • Es la violencia aprendida?
  • DEL AMOR A LA VIOLENCIA
  • Amor Sin Violencia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS