Apuntes Economia Política

Páginas: 4 (982 palabras) Publicado: 9 de junio de 2012
Llista d’Exercicis 9
Tema 9.- Els Agregats Econòmics Problema 1.-Tenim un país que únicamente produeix llibres mitjançant la utilització de paper. Els llibres són venuts per les editorials a lesllibreries. Les llibreries, a la seva vegada, venen els llibres als consumidors finals. La comptabilitat de cadascuna de les empreses, expressada en unitats monetàries, és la següent:
Indústria delpaper Despeses Ingressos Salaris Beneficis Interessos 8,0 0,5 1,5 10,0 Compra paper Salaris Beneficis Interessos Editorials Despeses Ingressos 10,0 8,0 0,5 1,5 20,0

Llibreries Despeses Ingressos Comprallibres Salaris Beneficis 20,0 1,0 1,0 22,0

Calculeu el Producte Interior d’aquesta economia des del punt de vista de la Producció (valor afegit), des del punt de vista de la Renda i des del puntde vista de la Despesa.

Problema 2.- Comptabilitat Nacional 2.1) Es tenen les següents dades d’un país expressades en u.m. (unitats monetàries):
-Consum de les economies domèstiques : 28.500u.m.-Compres de l’Estat : 3.500u.m. -Formació bruta de capital fixe : 9.500u.m. -Augment d’existències de béns de consum : 200u.m. -Augment d’existències de béns de capital fixe : 800u.m. -Disminuciód’existències de matèries primeres : 1.500u.m. -Dèficit de la balança comercial : 1000u.m. -Rendes netes obtingudes per empreses nacionals a l’exterior : 500u.m.

Calculeu: 2.1.1) El Producte Interior Bruta preus de mercat 2.1.2) El Producte Nacional Brut a preus de mercat

1

2.2) Disposem de les següents dades d’un país expressades en u.m. (unitats monetàries), per a l’any 2005:
-Consum privat= 400 u.m. -Consum públic = 150 u.m. -Formació bruta de capital = 100 u.m. -Exportacions totals = 50 u.m. -Importacions totals = 100 u.m. -Consum capital fixe o depreciación (amortitzacions) = 50u.m. -Vendes cotxe ocasió = 20 u.m. -Beneficis empreses estrangeres a l’interior del país = 85 u.m. -Beneficis residents a l’estranger = 40 u.m. -Impostos indirectes = 10 u.m. -Subvencions = 5 u.m....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia politica apuntes
  • Apuntes Economia Politica Bolilla 2
  • Mi Apunte De Economia Politica
  • Apuntes Economia Politica
  • apuntes política
  • Apuntes políticas
  • Apuntes de economia
  • Apuntes economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS